Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wynajem
Region: Małopolskie » Powiat limanowski » Gmina Gmina miejska- Mszana Dolna »
Miejscowość: Mszana Dolna
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Mszana Dolna
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 29.05.2013

 

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  Mszana Dolna

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna


 

uchwała

Nr IV/26/2010 z 30.12.2012r

opis nieruchomości

lokal użytkowy - kiosk Pod dębem

położenie

ulica Jana Pawła II 2 , Mszana Dolna

numer działki

4941/1

księga wieczysta

46452

powierzchnia użytkowa lokalu

16 m2

minimalna miesięczna stawka czynszu najmu

288,00 złotych + należny VAT

forma oddania

najem do 31.12.2014 r

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

KDGP - tereny drogi krajowej klasy GP

wadium

50,00 złotych

min.postąpienie

5,00 zł

 

1.Przetarg odbędzie się w dniu  3  czerwca 2013r (poniedziałek) o  godzinie  12.00 w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 - sala narad.

2. Przetarg będzie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.

3.Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium do dnia 29 maja 2013 r (data wpływu na konto urzędu) na konto nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007  w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej z dopiskiem przetarg - lokal.

4.Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób, które wpłaciły wadium.Na żądanie Komisji Oferenci są zobowiązani przedstawić dowody wpłaty wadium,dowód tożsamości , a w przypadku uczestników nie będących osobami fizycznymi  - dokument stwierdzający prawo działania w imieniu uczestnika , osoby reprezentującej.

5.Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia dopóty - dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

6.Osoba wygrywającą przetarg jest osoba, która zaoferowała w licytacji najwyższą stawkę.

7.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia

8..Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzego sobie prawo odwołania przetargu.

9.Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu  www.mszana-dolna.pl   a dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel (18 3310059 w.204).

 

więcej informacji o ofererencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=120702

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl