Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

ogłoszenie przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom


Kategoria: Biznes » Komunikaty firm
Rodzaj ogłoszenia: biznes
Region: Wielkopolskie »
Miejscowość: Leszno
Ogłaszający: Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo ? Mostowych Spółka z o.o

Zarząd Spółki Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo ? Mostowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Energetyków 6 z siedzibą w 64-100 Leszno działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

 na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

 

ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) udziałów Spółki Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością każdy w wysokości

500, 00 zł (słownie: pięćset złotych).

 

  1. Umowy nieodpłatnego zbycia udziałów można zawierać od dnia 12.07.2011r. w Sekretariacie Spółki w godzinach od 7: 30 do 15:30.
  2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia udziałów winny legitymować się dowodem osobistym z wpisanym numerem PESEL.
  3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń oraz zawiadomienia Zarządu Spółki o przejściu prawa własności udziałów.
    Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce (Sekretariat, nr telefonu 0 65 529 94 40).
  4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce (nr telefonu 0 65 529 94 40).
  5. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 12.07.2013 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów wygasa.

 Informacje dotyczące szczegółów procesu zawierania umów uzyskać można pod numerem telefonu 0 65 529 94 40 lub osobiście w siedzibie Spółki Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Energetyków 6, 64-100 Leszno.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl