Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Rokowania, na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: rokowanie
Region: Kujawsko-pomorskie » Powiat bydgoski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Solec Kujawski »
Miejscowość: Solec Kujawski
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 24.05.2013

OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 38, art. 39  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst  jednolity Dz. U z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn zmianami), § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz.U z 2004r. Nr 207, poz.2108 ze zm).

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

OGŁASZA

Rokowania, na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej.

 

1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Solcu Kujawskim przy ulicy Kujawskiej, zapisana w KW nr BY1B/00180546/1, składająca się z n/w działek :

-dz nr 846/3     o pow.  420m2

-dz nr 844/5     o pow.    32m2

-dz nr 790/56   o pow.3115m2

-dz nr 679/40   o pow.    31m2

-dz nr 679/33   o pow.  636m2

-dz nr 846/4     o pow.  199m2

-dz nr 1279/12 o pow.      8m2

-dz nr 845/3     o pow.  545m2

Łączna powierzchnia zbywanej nieruchomości wynosi 4986m2.

 

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami i ograniczeniami.


2.Uzbrojenie pełne.


3.Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Toruńska, Tartaczna i Kujawska w Solcu Kujawskim uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/292/10  Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010r.,opublikowany w Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Nr 131, poz.1672.


4.Na  nieruchomości może być zrealizowany wielkopowierzchniowy obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2,nie większej niż 2000m2.

Bezpośrednio do nieruchomości będącej przedmiotem rokowań przylega ulica Kujawska.

5. Cena gruntu - 1 200 000,00 zł*

* Do ceny doliczony zostanie należny podatek VAT.

6.Termin I przetargu wyznaczony został na  22 czerwca 2012r.

7.Termin II przetargu wyznaczony został na  26 października 2012r.

8.Rokowania odbędą się  24 maja  2013r. o godz.900 w siedzibie UMiG  w Solcu  Kujawskim ul. 23 Stycznia 7.

9.Zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, przyjmowane będą w UMiG do dnia 20.05.2013r. do godz.1500.

10.Zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się wygrywającego rokowania od zawarcia umowy w wysokości 10% ceny tj. 120 000,00 zł , wpłacić należy, na konto  w  Banku PeKaO   SA  I  Oddział    Solec Kujawski nr  60 1240 3507 1111 0000 3057 6548, najpóźniej do dnia  20.05.2013r.


Zaliczka  wpłacona   przez wygrywającego  rokowania,  zaliczona  zostanie  na  poczet  ceny nabycia, a w  przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, przepada na rzecz Sprzedającego.

 11.Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko oraz adres, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki,

12.Z uzasadnionej przyczyny zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

13. Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ul.23 Stycznia nr 7, pokój 2, telefon (52) 387-01-06 , fax.(52)  387-12-53.

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=040308

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl