Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Brwinowie


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat pruszkowski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Brwinów »
Miejscowość: Brwinów
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Brwinów
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 08.04.2013

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do uczestnictwa w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Brwinowie

 

położenie nieruchomości nr księgi wieczystej nr  ew. działki pow. działki w ha przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania cena brutto działki w złotych
Brwinów ul. Suwalska róg Kryniczanki obręb 6 Księga Wieczysta WA1P/00077948/4 56 0,1466 Teren obejmujący działkę nie posiada obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan taki jest w trakcie opracowania.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów, działka położona jest na terenach urbanizowanych - obszary o wiodącej funkcji mieszkaniowej: strefa
mieszkaniowa zainwestowana
290 000

 

 

Wylicytowana cena brutto składa się z ceny netto i podatku VAT w stawce 23%

Przetarg  odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu  Gminy w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  w gotówce,   do  dnia  8  kwietnia 2013 r.  włącznie,  w kasie Urzędu lub na konto Urzędu  54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.


Biorący udział w przetargu zobowiązany jest do zapoznania  się z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania przestrzennego i  złożenia w tym względzie oświadczenia przed przystąpieniem  do przetargu. Osoby prawne i prowadzące działalność gospodarczą, przystępujące  do przetargu, zobowiązane są do przedstawienia wypisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Termin  podania do publicznej wiadomości - termin wywieszenia ogłoszenia w dniu 07.03.2013 r. Data zdjęcia ogłoszenia w dniu 10.04.2013 r.


Terminy przeprowadzonych przetargów: pierwszy przetarg - 29 października 2012 r., drugi przetarg -  23.01.2013 r. ? nie wpłacono wadium w terminie

.
Informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, pokój 204. 
Telefony (0-22)738-26-13 lub (0-22) 738-26-53  fax ( 0-22) 729-56-64.

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=142103


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl