Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Dopiewo, niezabudowanej położonej w Zakrzewie


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Wielkopolskie » Powiat poznański » Gmina Gmina wiejska - Dopiewo »
Miejscowość: dop
Ogłaszający: Wójt Gminy Dopiewo
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 08.04.2013

 

WÓJT GMINY DOPIEWO

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

będącej własnością Gminy Dopiewo, niezabudowanej  położonej w Zakrzewie

 

Lp.

 

Nr

działki

Pow.

w m 2

Cena

wywoławcza

w zł

Położenie

Opis

nieruchomości

Sposób

sprzedaży

  1.  

119/2

650

143 000

Zakrzewo

Ul.Gajowa

Działka niezabudowana, brak planu zagospodarowania, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dopiewo- przeznaczona pod tereny budownictwa mieszkaniowego

Przetarg ustny nieograniczony

  1.  

119/4

1100

242 000

Zakrzewo

Ul.Gajowa

Działka niezabudowana, brak planu zagospodarowania, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dopiewo- przeznaczona pod tereny budownictwa mieszkaniowego

Przetarg ustny nieograniczony

 

Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr PO1P/00099752/0.


Nieruchomości położone w atrakcyjnej lokalizacji, w pobliżu tras komunikacyjnych zapewniających dogodne połączenia komunikacyjne.


Do ceny sprzedaży nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.


Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 z póz. zm.).

 

Przetarg odbędzie się 10 kwietnia  2013 roku o godz.11 oo w sali Nr 103  Urzędu Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1C.


Wadium w wysokości 10% wartości  należy wpłacać do dnia 08 kwietnia 2013 r  na konto Urzędu Gminy  SBL  w Poznaniu Oddział w Dopiewie  11 9043 1012   3012 0025 9105 0102 (z zaznaczeniem na przekazie nr działki) .

                                                                                                                 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na określoną działkę.


Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów potwierdzających prawo do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium  przepada na rzecz sprzedającego.


Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.


Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 15 tel.618 906 394.


Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl