Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

trzeci publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanych /lokalu użytkowego/i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego własność gminy Sobótka


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Sobótka »
Miejscowość: Sobótka
Ogłaszający: Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.04.2013

 

 

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza trzeci  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanych /lokalu użytkowego/i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego własność gminy Sobótka

 

 

1. Do sprzedaży: lokal użytkowy nr 1 w Sobótce przy ul. Wrocławskiej 8,  położony w  piwnicy w budynku  wielolokalowym (o 9 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym) o pow. użytkowej 56,21 m2, składający się z sali obsługi, wc, magazynu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym: 9,21% - AM-17, dz. 21/7 o pow. 466 m2, KW nr WR1K/00094360/. Lokal wymaga remontu.

Do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia  29 kwietnia 2103 r.- ułamkowa część działki nr 21/7, AM-17 o pow. 466 m2, obręb: Sobótka w udziale wynoszącym: 9,21%.

Wartość lokalu: 9.840,-PLN.,    wartość ułamkowej części gruntu: 3.660,-PLN       Przeznaczenie:  budownictwo mieszkalno-usługowe.   


 Cena wywoławcza: 13.500,-PLN 

Wadium: 2 700,-PLN       

 

  • Przetarg odbędzie się w dniu  09 kwietnia 2013 r. o godz. 10,00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. W terminie do dnia 05 kwietnia  2013  r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce: B- Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 56 957410152003020016050001.

UWAGI

A/Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość lub pełnomocnictwa z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz dowód wpłaty wadium.

B/Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej, Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

C/Pierwszą opłatę za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustala się na 25% ceny osiągniętej w przetargu plus podatek VAT 23% i winna ona być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu będą stanowiły 3% ceny osiągniętej w przetargu i podatek VAT 23%

D/Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności oraz podatek VAT

E)Postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej .

F)Wadium  zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym

Przetarg pierwszy z dnia 23 października 2012 r i przetarg drugi z dnia 15 stycznia 2013 r. nie został rozstrzygnięty

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 7 i 6 , I piętro, tel. 71 3162043 do 045 lub 713351232 ,strona internetowa: www. bip.sobotka.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl . Położenie nieruchomości można obejrzeć na stronie internetowej www.wrosip.pl / serwis map/ Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022307 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl