Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w Solcu Kujawskim


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Kujawsko-pomorskie » Powiat bydgoski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Solec Kujawski »
Miejscowość: Solec Kujawski
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 25.03.2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia  14 września 2004r. r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  stanowiących  własność  Skarbu Państwa  lub własność gminy ( Dz. U z  2004r.  Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami)

 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski

O G Ł A S Z A

II  publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

Opis nieruchomości :

1. Lokal mieszkalny położony w Solcu Kujawskim przy ul. H. Sawickiej 3/19.

2. Lokal położony w budynku o 27 lokalach mieszkalnych.

3. Lokal usytuowany jest na parterze budynku.

4. Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju.

5. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi - 28,78 m 2.

6. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod. - kan., gazową i centralne ogrzewanie.

7. Budynek położony jest na działce nr 391/18.

8. Powierzchnia działki wynosi - 582m2.

9. Księga wieczysta nr BY1B/00070245/7*.

*Wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą  na przynależnych do nich udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym.

10.Cena wywoławcza lokalu wynosi - 77 706,00 zł.

11.Cena 1m2 gruntu  do oddania w użytkowanie wieczyste wynosi  -  172,00 zł.

12.Wartość udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu wynosi - 2 309,48 zł.

13.Ułamkowa część gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste wynosi 29/1257 tj. stosunek powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

14.Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu wynosi 25 % jego wartości, tj. 577,37 zł netto + należny podatek VAT , kolejne opłaty roczne stanowią 1 % wartości gruntu, tj.23,09 zł netto + należny podatek VAT.

15.Termin wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu-do 31 marca  każdego roku bez uprzedniego wezwania. Wysokość tej opłaty, może ulec zmianie na skutek zmiany wartości gruntów w okresach nie krótszych niż raz na trzy lata.

16.Termin I przetargu wyznaczony został na 15.02.2013r.

17.Przetarg odbędzie się  29 marca 2013r. o godz. 1000 w siedzibie UMiG w Solcu

Kujawskim ul. 23 Stycznia 7.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 7 770,60  zł, na konto   w  Banku   PeKaO   SA  I  Oddział    Solec Kujawski nr  60 1240 3507 1111 0000 3057 6548,  najpóźniej do dnia 25.03.2013 r. Wadium   wpłacone przez wygrywającego przetarg   zaliczone  zostanie  na  poczet  ceny nabycia a  w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

18.Z uzasadnionej przyczyny zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

19.Lokal przeznaczony do sprzedaży oglądać będzie można po  uprzednim  zgłoszeniu  tego  faktu w  Urzędzie  Miasta  i Gminy  w  Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 pokój nr 4 tel. (52) 387 01 19, Fax. (52)  387 12 53,e-mail: rgn@soleckujawski.pl.

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=040308


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl