Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Żyrardów


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat żyrardowski » Gmina Gmina miejska - Żyrardów »
Miejscowość: Żyrardów
Ogłaszający: Prezydent Miasta Żyrardowa
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 22.02.2013

PRZETARG

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

Ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miasta Żyrardów


 

Lp.

Położenie

nieruchomości

( Adres)

Nr

ewid.

działki

Pow.

działki

w m kw.

 

Nr

KW

Rodzaj

sprzedawanego

prawa

Opis nieruchomości

Cena

nieruchomości

Wadium

 

 

Wymagane postąpienie

 

 

 

Przeznaczenie

w planie

 

 

1.

ul. Grenadierów 5c

  5601

 

 

653

 

 

 

PL1Z/00007576/9

 

własność

niezabudowana

61 000 zł.

6 100 zł.

1000 zł.

Decyzja o warunkach zabudowy Nr 6/10 - budynek mieszkalny jednorodzinny

 

 

2.

ul. Grenadierów 5d

5598

636

PL1Z/00007576/9

własność

niezabudowana

63 000 zł.

6 300 zł.

1000 zł.

Decyzja o warunkach zabudowy Nr 5/10 - budynek mieszkalny jednorodzinny

 

 

 

3.

ul. Bydgoska 38

1068

692

PL1Z/00002231/4

własność

niezabudowana

110 000 zł.

11 000 zł.

2000 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej oznaczony symbolem

22 MN

 

4.

ul. Bydgoska 40

1069

715

PL1Z/00002230/7

własność

niezabudowana

115 000 zł.

11 500 zł.

2000 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej oznaczony symbolem

22 MN

 

5.

ul. Mokra 4a i 4b

1071/1

1070/1

455

447

PL1Z/00002758/4

PL1Z/00002759/1

własność

niezabudowana

141 000 zł.

14 100 zł.

2000 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej oznaczony symbolem

22 MN

 

 

6.

ul. Kasztanowa 11b

2676/2

246

PL1Z/00045145/7

własność

Niezabudowana

46 000 zł.

4 600 zł.

1000 zł.

Decyzja o warunkach zabudowy Nr 77/12 - budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej.

 

7.

ul. Kasztanowa 11a

2672/3

636

PL1Z/00045145/7

własność

niezabudowana

120 000 zł.

12 000 zł.

2000 zł.

Decyzja o warunkach zabudowy Nr 76/12 - budynek mieszkalny jednorodzinny

6.

ul. Księdza Jerzego Popiełuszki

2742/19

737

PL1Z/00030833/9

własność

niezabudowana

138 000 zł.

13 800 zł.

2000 zł.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oznaczony symbolem 1 MN

8.

ul. Księdza Jerzego Popiełuszki

2742/21

725

PL1Z/00030833/9

własność

niezabudowana

138 000 zł.

13 800 zł.

2000 zł.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oznaczony symbolem 1 MN

Poz. 1-2 - I przetarg 4.12.2012 r., poz.3-5 - I przetarg 22.06.2012 r., II przetarg 3.09.2012 r., III przetarg 20.11.2012 r., poz. 6-9 - I przetarg 4.10.2012 r.,   II przetarg17.12.2012 r.

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT 23 %).

 

Przetarg odbędzie się w Centrum Kultury w Żyrardowie przy Placu Jana Pawła II nr 3 w dniu 26 lutego 2013 r. o godz.1000.

 

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do dnia 22 lutego 2013 r. przelewem na konto Urzędu Miasta Żyrardowa Bank PEKAO S.A. I oddział w Żyrardowie ul. 1 Maja 11 Nr 58 1240 3350 1111 0000 3540 1786. Wpłata wadium za pośrednictwem poczty lub banków winna być dokonana z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Urzędu Miasta w określonym wyżej terminie tj. do dnia 22 lutego 2013 r. Cenę nabycia uzyskaną w przetargu za nabytą nieruchomość pomniejszoną o wpłacone wadium należy uregulować jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży na konto Urzędu Miasta Żyrardowa. Za datę zapłaty  uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.


Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Żyrardowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Żyrardowa pok. 37 tel. 46 858-15-00 wew.554 lub 46 858-15-54

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=143801

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl