Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Mietków »
Miejscowość: Mietków
Ogłaszający: WÓJT GMINY MIETKÓW
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 12.03.2012

WÓJT GMINY MIETKÓW
O G Ł A S Z A:
Pierwszy przetarg nieograniczony ustny

na sprzedaż nieruchomości położonych

w:


1) Mietków niezabudowana działka nr 187/10 o pow. 0,0578 ha, KW - WR1S/00037269/8
Cena wywoławcza - 38.500,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset zł). + 23%VAT
Wadium - 4.000,00 zł
Dojazd do działki z drogi publicznej nr 136 przez działkę nr 189/10 na zasadzie służebności.


2) Mietków niezabudowana działka nr 187/11 o pow. 0,1154 ha, KW nr WR1S/00037269/8.
Cena wywoławcza - 73.000,00 zł ( siedemdziesiąt trzy tysiące zł) + 23%VAT.
Wadium - 7.500,00 zł
Działki położone w centrum wsi Mietków. Dojazd do działki z drogi publicznej drogą wewnętrzną nr 187/6.

 

Przeznaczenie w.w. działek w mpzp - teren zabudowy usługowej U5: zabudowa usługowa w tym budynki użyteczności publicznej dla administracji publicznej, bankowości, poczty, telekomunikacji, ochrony zdrowia, dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury.
Działki posiadają możliwość wykonania przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

  1. Przetarg odbędzie się dnia 15 marca 2012r. o godz. 10.00 wg. kolejności w ogłoszeniu w Urzędzie Gminy Mietków ? 55-081 Mietków, ul. Kolejowa 22a w sali nr 15.
  2. Przetarg nieograniczony ustny (licytacja). 
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Mietków BS Oleśnica o/Mietków nr 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004 najpóźniej do dnia 12 marca 2012r. 
  4. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. 
  5. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. wypis i wyrys, wycena nieruchomości , koszty notarialne i opłaty sądowe ponosi nabywca. 
  6. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wójt Gminy Mietków ma prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 8 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 22a, tel. 71 3168 113 wew.112

 

Wójt Gminy Mietków
/-/Adam Kozarowicz

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl