Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kędzierzyńsko-kozielski » Gmina Gmina Kędzierzyn-Koźle »
Miejscowość: Kędzierzyn-Kożle
Ogłaszający: Agencja Mienia Wojskowego ot Wrocław
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 30.11.2012

 

 

OGŁOSZENIE NR 172/2012/S

 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu

działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 163 poz. 1711 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn.zm.) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego

 

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość ujęta w wykazie nr 1038 ogłoszonym w siedzibie Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu - ul. Zwycięska 14 i na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego - www.amw.com.pl w dniach od 14.09.201r. do 05.10.2012r. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana w Gazecie Wyborczej w dniu 29.10.2012 r. Termin zgłoszenia roszczeń w trybie art. 34, ust.1, p.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 26.10.2012 r.

 

Położenie nieruchomości:

 

KĘDZIERZYN KOŹLE

rejon ul. Synów Pułku, woj. opolskie

 

Nieruchomość położona w pobliżu drogi prowadzącej do Opola oraz w kierunku przejścia granicznego z Czechami. Otoczenie stanowi głównie zabudowa jednorodzinna oraz tereny użytkowane rolniczo.

 

POZYCJA 1

dz. nr 1400/23, AM-19, obręb 0014-Koźle o powierzchni 0,7533 ha wraz z udziałem w wysokości 1/24 w działce nr 1400/19, AM-19, obręb 0014-Koźle o całkowitej powierzchni 1,4056 ha stanowiącej drogę dojazdową oraz wraz z udziałem w wysokości 1/4 w działce nr 1400/24 stanowiącej rów melioracyjny o pow. 0,2641 ha. Teren działki ma kształt nieregularny, jest częściowo ogrodzony, porośnięty zielenią, częściowo utwardzony płytami betonowymi. Działka zabudowana budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 998,00m2 i kubaturze 4820m3. Jest to budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym z płyt żelbetowych, wyposażony w kanał techniczny. Budynek w złym stanie technicznym, brak części bram garażowych. Na terenie nieruchomości znajduje się również  wieża obserwacyjna.

Działka uzbrojona jest w instalację elektryczną i lokalną sieć kanalizacji deszczowej. Dostęp do drogi publicznej działką oznaczoną nr 1400/19 stanowiącą drogę wewnętrzną o nawierzchni w części utwardzonej płytami betonowymi, w pozostałej części nieurządzoną. Nad południową częścią działki przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  118 000,00- zł

(słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych)

Wadium  11 800,00- zł

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 

POZYCJA 2

dz. nr 1400/31, AM-19, obręb 0014-Koźle o powierzchni 0,7090 ha wraz z udziałem w wysokości 1/24 w działce nr 1400/19, AM-19, obręb 0014-Koźle o całkowitej powierzchni 1,4056 ha będącej droga dojazdową. Teren działki ma kształt trapezu, działka jest niezabudowana nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta zielenią niską i wysoką.

Dostęp do drogi publicznej działką oznaczoną nr 1400/19 stanowiącą drogę wewnętrzną o nawierzchni w części utwardzonej płytami betonowymi, w pozostałej części nieurządzoną.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  66 000,00- zł

(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

Wadium   6 600,00- zł

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

POZYCJA 3

dz. nr 1400/32, AM-19, obręb 0014-Koźle o powierzchni 0,8079 ha wraz z udziałem w wysokości 1/24 w działce nr 1400/19, AM-19, obręb 0014-Koźle o całkowitej powierzchni 1,4056 ha będącej droga dojazdową. Teren działki ma kształt zbliżony do kwadratu. Działka jest nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta zielenią niską i wysoką, zabudowana zdewastowanym bunkrem o pow. 57m2 i kubaturze 123 m3 oraz pozostałościami po strzelnicy wojskowej.

Dostęp do drogi publicznej działką oznaczoną nr 1400/19 stanowiącą drogę wewnętrzną o nawierzchni w części utwardzonej płytami betonowymi, w pozostałej części nieurządzoną.

 

Cena wywoławcza nieruchomości 75 000,00- zł

(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Wadium   7 500,00- zł

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

POZYCJA 4

dz. nr 1400/33, AM-19, obręb 0014-Koźle o powierzchni 0,9766 ha wraz z udziałem w wysokości 1/24 w działce nr 1400/19, AM-19, obręb 0014-Koźle o całkowitej powierzchni 1,4056 ha będącej droga dojazdową. Teren działki ma kształt zbliżony do kwadratu. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta zielenią niską i wysoką.

 

Dostęp do drogi publicznej działką oznaczoną nr 1400/19 stanowiącą drogę wewnętrzną o nawierzchni w części utwardzonej płytami betonowymi, w pozostałej części nieurządzoną. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV.

 

Cena wywoławcza nieruchomości 81 000,00- zł

(słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)

Wadium  8 100,00- zł

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

POZYCJA 5

dz. nr 1400/34, AM-19, obręb 0014-Koźle o powierzchni 0,7835 ha wraz z udziałem w wysokości 1/24 w działce nr 1400/19, AM-19, obręb 0014-Koźle o całkowitej powierzchni 1,4056 ha będącej droga dojazdową Teren działki ma kształt zbliżony do kwadratu. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta zielenią niską i wysoką, drzewami samosiejkami.

Dostęp do drogi publicznej działką oznaczoną nr 1400/19 stanowiącą drogę wewnętrzną o nawierzchni w części utwardzonej płytami betonowymi, w pozostałej części nieurządzoną. Nad północną częścią działki przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  66 000,00- zł

(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy  złotych)

Wadium  6 600,00- zł

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

POZYCJA 6

dz. nr 1074/1, AM-19, obręb 0014-Koźle o powierzchni 0,7321 ha wraz z udziałem w wysokości 1/24 w działce nr 1400/19, AM-19, obręb 0014-Koźle o całkowitej powierzchni 1,4056 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako dr.

Teren działki ma kształt zbliżony do rombu. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta zielenią niską i wysoką, drzewami samosiejkami. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ul. J. Kochanowskiego gminną drogą gruntową stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1094, AM-19, obręb 0014-Koźle.

W północno-zachodniej części nieruchomości przebiega linia napowietrzna średniego napięcia 15 kV.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  68 000,00- zł

(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Wadium  6 800,00- zł

Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 

Działki o nr 1400/23, 1400/31, 1400/32, 1400/33, 1400/34, 1074/1 wpisane są do księgi wieczystej nr  KW OP1K/00008165/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 1400/19 wpisana jest do księgi wieczystej nr  KW OP1K/00047288/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 1400/24 wpisana jest do księgi wieczystej nr  KW OP1K/00051655/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Dla wyżej wymienionych pozycji przetargowych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyna-Koźla uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu nr IX/98/2003 z dnia 22.05.2003r działki położone są na terenach oznaczonych symbolami:

-  UW - tereny usługowo-wytwórcze

- KZ-2 - drogi publiczne klasy drogi zbiorczej o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających dla odcinków noworealizowanych 20 m.


Teren oznaczony symbolem UW przeznaczony jest do realizacji lub utrzymania następujących funkcji:

- zabudowa usługowa nieuciążliwa i uciążliwa wraz z niezbędną infrastrukturą,

- składy, magazyny, bazy

- wytwórczość

- stacje paliw

Ponadto na powierzchni nie większej niż 20% każdego terenu oznaczonego symbolem UW dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz wielorodzinną wraz z niezbędną infrastrukturą.

 

Dla pozycji przetargowych ujętych pod nr 1, 4 oraz 5 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustalone zostały strefy ochronne w odległości minimalnej 14.5 m od napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV w których zakazuje się lokalizowania miejsc stałego przebywania ludzi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, turystyczną, rekreacyjną, oraz lokalizowania budynków mieszkalnych i wymagających szczególnej ochrony, jak szpitale, internaty, żłobki, przedszkola i podobne.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego we Wrocławiu ul. Zwycięska 14, 53-033 Wrocław na rachunku nr 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2012r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Przetarg nr 172/2012/S nr pozycji?.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz OT AMW we Wrocławiu, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży  w terminie podanym w zawiadomieniu.

 

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w myśl Ustawy z 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1418 z późn. zm.) jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie od dnia 23.11.2012 r. do dnia 30.11.2012 r. do godz. 14:00 w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39:

- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium

- w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

- oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzające prawo do rekompensaty - w myśl cyt. ustawy z 08.07.2005 r.

- w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. ustawie.

- pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

 

Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości.

 

Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji:

- w przypadku osoby, która wygrała przetarg - do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

- w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu - dokumenty zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowanie odbioru. Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

 

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. nr 167  z 2004 r. poz. 1758 z późn. zm.) winien on w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą, przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.

Nie wymagają uzyskania zezwolenia przypadki nabycia nieruchomości określone w art. 8 cytowanej ustawy.

 

W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,  podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z Krajowego Rejestru Sądowego, cudzoziemcy - promesę wydaną przez MSWiA, pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający
ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie).

 

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są przed otwarciem przetargu do złożenia pisemnego oświadczenia, iż na dzień przetargu pozostają związane umową o rozdzielności majątkowej, w przypadku wygrania przetargu przez wskazaną osobę, umowa o rozdzielności majątkowej powinna zostać przedstawiona przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczeń że :

- wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Terenowy AMW

- we Wrocławiu w związku z przetargiem na sprzedaż  nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz.  U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 z późn. zm.),

- zapoznały się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym ze stanem technicznym i nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

- zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia,

- przedstawione przez nie dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia.

 

 

Przetarg odbędzie się 04.12.2011 r. o godz. 10:00

w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego

we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39, pokój nr 19-20 (parter)

 

 

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora OT AMW we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Wylicytowana cena nabycia powinna być odnotowana na koncie OT AMW we Wrocławiu rachunek nr: 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

 

Nieruchomość będącą przedmiotem przetargu można oglądać do 29.11.2011r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. (prefix 71) 364 73 78, 364 73 80.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie OT AMW we Wrocławiu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400 tel. (prefix 71) 364 73 78, 364 73 80, najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia przetargu.

 

Agencja zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W przypadku stwierdzenia okoliczności, które świadczą o naruszeniu prawa w procesie przetargu, Agencji przysługuje prawo do odstąpienia od podpisania aktu notarialnego.

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 29.10.2012r. do 29.11.2012r. w siedzibach: Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu ul. Zwycięska 14 i przy ul. Zwycięskiej 39 oraz na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego -  www.amw.com.pl


Ogłoszenie w wersji skróconej zostanie opublikowane w Gazecie Wyborczej w dniu 29.10.2012r.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl