Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

Oto najlepsze gminy w Polsce – finał XIV edycji konkursu „Gmina Fair Play”Sprawne działanie samorządów lokalnych stanowi podstawę do ich rozwoju, a tym samym polepszenia warunków bytowych ich mieszkańców i uwarunkowań gospodarczych regionu. W 25-letniej historii polskiej samorządności obserwujemy, jak duże znaczenie dla budowania pozycji biznesowej gmin mają przemyślana i długofalowa strategia rozwoju oraz profesjonalne podejście do obsługi inwestorów.

Już po raz 14. Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przy Krajowej Izbie Gospodarczej przyznała certyfikaty gminom, które w szczególny sposób dbają
o atmosferę sprzyjającą rozwojowi biznesu na ich terenie.

Idea konkursu

Głównym założeniem konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest promowanie wśród polskich i zagranicznych inwestorów tych samorządów, które stwarzają warunki do rozwoju i są otwarte na nowe inwestycje, a jednocześnie gwarantują rzetelną obsługę w przyjaznej biznesowi atmosferze. Konkurs prowadzony jest w 5 kategoriach: gmina wiejska agro, gmina wiejska wielofunkcyjna, miasteczko i małe miasto, średnie miasto, duże miasto, gmina turystyczna.

Konkurs skierowany jest do wszystkich samorządów, które w sposób zrównoważony i ciągły, dopasowany do warunków i potrzeb danej społeczności prowadzą działania na rzecz jej rozwoju. Realizacja tej strategii jest pomyślana jako proces długofalowy, a podstawą sukcesu jest uczciwość,  sprawna obsługa inwestorów i mieszkańców oraz otwarcie na dialog społeczny – wyjaśnia
dr Mieczysław Bąk, przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej konkursu „Gmina Fair Play”.

Gminy uczestniczące w konkursie mają szansę na zdobycie nagród specjalnych. W tym roku Nagrodę Główną – statuetkę Kapituła Konkursu przyznała gminom Lesznowola, Mszczonów i Tryńcza. Wyróżnieniem uhonorowano Miasto Bełchatów oraz gminy Błonie i Kleszczewo. Złotą Statuetkę za zdobycie certyfikatu pięć razy z rzędu otrzymała Gmina Kozienice, a Certyfikat Złota Lokalizacja Biznesu trafił do gmin Bełchatów i Góra Kalwaria.

Samorząd to przede wszystkim ludzie, dlatego po raz kolejny w ramach konkursu przyznana została nagroda indywidualna - tytuł „Samorządowy Menedżer Roku” - za ponadprzeciętne zaangażowanie
w pracę na rzecz gminy. Szanse na jej zdobycie mają ci samorządowcy, którzy poświęcając swój czas
i wykorzystując swoją wiedzę, wnoszą szczególny wkład w rozwój społeczności. W tym roku tytuł przyznano Barbarze Galicz – burmistrzowi Gminy Tarczyn,  Arkadiuszowi Kosińskiemu – burmistrzowi Gminy Brwinów i Bogdanowi Kemnitzowi – wójtowi Gminy Kleszczewo.

 

Zasady weryfikacji

Weryfikacja gmin biorących udział w konkursie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są ankiety konkursowe, w których gminy dokonują samooceny swoich działań, prezentując swoje dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość. W II etapie odpowiednio przygotowani audytorzy
w celu weryfikacji danych zawartych w ankietach przeprowadzają audyty w gminach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie losowo wybranych inwestorów prowadzących inwestycje na terenie gmin ubiegających się o certyfikat. Dane uzyskane podczas audytu i badania inwestorów służą jako podstawa raportu benchmarkingowego, który otrzymuje każdy z uczestników II etapu. Suma przyznanych przez audytorów i inwestorów ocen decyduje o przyznaniu gminie certyfikatu „Gmina Fair Play”.

 

Korzyści dla gmin

Udział w jednym z najstarszych polskich programów certyfikacyjnych dla samorządów to dla gmin nie tylko prestiż, lecz także możliwości promocyjne. Każdy z Laureatów zyskuje prawo do posługiwania się logo „Gmina Fair Play” w działaniach promocyjnych i biznesowych, np. na stronie WWW, w ulotkach czy na specjalnych tablicach drogowych. Rozpoznawalne logo przyciąga uwagę inwestorów i wspiera budowanie pozytywnego wizerunku gminy. Certyfikat jest potwierdzeniem wysokich kompetencji samorządu sprawdzonych i ocenionych przez przedsiębiorców, inwestorów i audytorów konkursu.
W połączeniu z oceną zawartą w raporcie benchmarkingowym stanowi silny argument w negocjacjach biznesowych.

 

Ciekawostki o konkursie i Laureatach

Gmina Brwinów – w tym roku do użytku oddano gimnazjum w Otrębusach za ponad 8 mln zł. Kolejną dużą inwestycją jest planowana budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. Sala będzie wykonana
w standardzie pasywnym, co znacznie obniży koszty eksploatacji obiektu. 

Gmina Błonie - stale poszerza ofertę inwestycji prospołecznych, takich jak nagradzany Park Bajka, rozwój infrastruktury drogowej, przykrycie kortów tenisowych czy projektowana hala sportowa z zespołem basenowym.

Gmina Bełchatów – prowadzi inwestycje na rzecz poprawy standardów na swoim terenie, m.in. rozbudowuje sieć wodociągową i kanalizacyjną, rozbudowuje infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i aktywnie przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu.

Gmina Góra Kalwaria – poddała gruntownej renowacji zabytkowy Pałac Biskupi w Górze Kalwarii i zaadaptowała go na potrzeby Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej. W Centrum planowana jest nowoczesna biblioteka, tzw. mediateka, w której dostępne będą m.in. zdigitalizowane zbiory dotyczące historii miasta.

Gmina Kleszczewo – dba o doskonałe warunki inwestycyjne i mieszkaniowe, czego miarą jest przyrost podmiotów gospodarczych ze 107 w 2000 r. do 616 w 2014 r. - pod tym względem daje to gminie 2. Miejsce
w powiecie poznańskim.

Gmina Kozienice – w październiku 2015 r. otwarto w gminie Centrum Kulturalno-Artystyczne, w którym znajdują się szkoła muzyczna, sale kinowe, siedziba telewizji miejskiej.

Gmina Lesznowola – prowadzi działalność oświatową na wysokim poziomie, czego dowodem są bardzo dobre wyniki uczniów na sprawdzianie klas VI. Gmina inwestuje w rozwój placówek oświatowych – w 2015 r. wybudowano filię Szkoły Podstawowej w Mysiadle (koszt  ponad 5 mln 177 tys.), a w trakcie realizacji jest nowoczesna hala sportowa przy ZSP Mroków (koszt tej inwestycji to ponad 11 mln 827 tys. zł).

Gmina Mszczonów – we wrześniu br. wraz z Politechniką Warszawską, Instytutem Gospodarki Surowcami
i Energią Polskiej Akademii Nauk i Geotermią Mazowiecką podpisała porozumienie dotyczące utworzenia Konsorcjum na rzecz powstania w Mszczonowie Centrum Edukacyjno-Dydaktycznym Energetyki Odnawialnej. Celem projektu jest stworzenie organizacji o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym i badawczo-rozwojowym. Konsorcjum będzie współdziałało na rzecz rozwoju nowych technologii w dziedzinie ciepłownictwa, odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska.

Gmina Tarczyn - rozpoczęła realizację ultranowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Tarczynie,
w którym przewidziano budowę zalewu dla żaglówek, muszli koncertowej, placu zabaw dla dzieci i parku

z zielenią aranżowaną.

Miasto Bełchatów – posiada znakomicie przygotowaną ofertę inwestycyjną oraz wypracowane mechanizmy wspierania inwestorów na każdym etapie realizacji inwestycji, np. poprzez opiekę specjalnie przydzielonego inwestorowi asystenta, a także po wykonaniu inwestycji, np. poprzez bezpłatne szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników czy bezpłatną komunikację miejska.

Szczegółowa lista laureatów /files/dokumenty/Lista_Laureatów_Gala_Gmin_2015.pdf


Kolejna edycja konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji rozpocznie się w IV kwartale 2015 r.


Więcej informacji o konkursie na www.fairplay.pl

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl