Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

Miejski program wsparcia: uczelnie i firmy na rzecz wrocławskiego rynku pracyProgram Mozart powstał na bazie pilotażowego, unijnego projektu Zielony Transfer, w ramach którego zrealizowano 30 staży wrocławskich pracowników naukowychi naukowo-dydaktycznych w firmach.

Rezultaty projektu to 33 nowe usługi i produkty, ponad 20 nowych miejsc pracy (nie tylko dla naukowców) oraz kilkadziesiąt publikacji naukowych, a także nowatorskie programy nauczania. Warto wspomnieć również o wzroście przychodów (nawet do 30%), kojarzonym przez przedsiębiorców z obecnością naukowca.  
Miasto podjęło decyzję o kontynuacji tego projektu w szerszej formule. W ramach tego działania organizator ma nadzieję na osiągnięcie jeszcze większych efektów dla mieszkańców Wrocławia oraz dla środowiska akademickiego i biznesowego. Mozart, finansowany przez Miasto Wrocław, wzorem Zielonego Transferu, opiera się na formule staży naukowców w przedsiębiorstwach. Podstawowym celem programu jest rozwój i aktywizacja rynku pracy we Wrocławiu poprzez tworzenie w przedsiębiorstwach nowych produktów i usług dzięki wykorzystaniu wiedzy i pracy naukowców.


Priorytetem programu jest zatem tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta, które będą powstawać dzięki rozwojowi przedsiębiorstw wspieranych przez pracę naukowców. Organizatorzy konkursu liczą również, że staż w przedsiębiorstwie przyczyni się do zmian w praktyce dydaktycznej macierzystego środowiska stażysty, a więc pozwoli na wzajemny dialog dwóch środowisk w celu udoskonalenia treści programowych czy metod dydaktycznych. Co więcej, mile widziane będą te partnerstwa, które pozwolą na udział i zaangażowanie studentów oraz absolwentów uczelni wyższych w rozwiązywanie praktycznych problemów gospodarczych.


Partnerstwa, utworzone przez naukowców i firmy, będą mogły składać dokumenty konkursowe do 19 listopada 2012 r. w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi/ Wrocławskim Centrum Akademickim, 50-101 Wrocław, Rynek 13 (II piętro).  
Dodatkowo, w celu wsparcia procesu budowania partnerstw wysokiej jakości i tworzenia warunków do nawiązania efektywnych relacji pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami, w najbliższym czasie zorganizowane zostaną na wrocławskich uczelniach spotkania informacyjne dotyczące programu:
·        12 października 2012 r., Uniwersytet Przyrodniczy, godz. 12.00 - 14.00, ul. C.K. Norwida 25-27, I piętro, s. 3R
·        16 października 2012 r., Politechnika Wrocławska, godz. 10.00 - 12.00, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, bud. A - 1, s. 136
·        18 października 2012 r., Uniwersytet Wrocławski, godz. 14.00 - 16.00, ul. Joliot-Curie 15, sala audytoryjna
·        19 października 2012 r., Uniwersytet Ekonomiczny,  godz. 11.00 - 13.00, s. 103, Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Kamienna 43-59, s. 103

Najważniejsze informacje:


O DOFINANSOWANIE STAŻU MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ PARTNERSTWA:
·        firm działających na terenie Wrocławia (np. siedziba główna/oddział/filia)
i zatrudniających tu pracowników oraz z drugiej strony naukowców zatrudnionych na uczelni bądź w jednostkach naukowych na stanowiskach pracownika
naukowo-dydaktycznego lub naukowego (którzy uzyskali co najmniej stopień naukowy doktora);

·        zorientowanych na rozwój wrocławskiego rynku pracy poprzez tworzenie nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań.  
W RAMACH PROGRAMU:
·        Miasto Wrocław dofinansuje 30 partnerstw, w ramach których podstawowy okres trwania stażu to 12 miesięcy;
·        dofinansowane zostaną partnerstwa, które zaproponują staże w wymiarze czasu pracy: co najmniej 32 godziny miesięcznie przez 12 miesięcy;
·        kwota dofinansowania ze strony budżetu Miasta wynosi 3 000 zł brutto na miesiąc tj. wynagrodzenie stażysty za 32 godziny pracy.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE: www.wca.wroc.pl (zakładka Mozart).
OSOBY KONTAKTOWE (Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi/ Wrocławskie Centrum Akademickie):
Anna Gil: 71 770 20 05, anna.gil@um.wroc.pl;
Alicja Kocik: 71 770 20 00, alicja.kocik@um.wroc.pl.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl