Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE GPM - 5/2021


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

OGŁOSZENIE GPM 5/2021

Burmistrza Strzelec Krajeńskich 

z dnia 18 lutego 2021 r.

 

 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) - Burmistrz Strzelec Krajeńskich podaje do publicznej
wiadomości na okres 21 dni (od 18 lutego 2021 r. do 11 marca 2021 r.) o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie.

1.LOKAL MIESZKALNY NA RZECZ NAJEMCY
-lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 36,54mkw., położony w budynku nr 22 w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Południowej wraz z udziałem w wysokości 1/18 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki 246/2 o powierzchni 402mkw., na której posadowiony jest budynek. Działka gruntu o numerze ewidencyjnym  246/2  zabudowana jest wielorodzinnym  budynkiem mieszkalnym, wpisana jest do księgi wieczystej GW1K/00007364/6.  W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako B - tereny mieszkaniowe. Zbywany lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.  
Wartość nieruchomości lokalowej wynosi 93.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy tysiące).

Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionych prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeśli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia  1 kwietnia 2021 r.

 BURMISTRZ

STRZELEC KRAJEŃSKICH 

/-/ MATEUSZ FEDER


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl