Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 9/2021


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

Burmistrz Miasta Gubina

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych

do zbycia w drodze bezprzetargowej.


Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji

Powierzchnia

działki (ha)

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób

jej zagospodarowania

Nr

zarządzenia

Cena

nieruchomości

/netto/

Forma zbycia

i termin

zagospodarowania

nieruchomości

 

 

1

 

 

ZG2K/00004825/6

 

dz. nr 137/23

ul. Generała Pułaskiego

obr. 6

 

 

 

0,0181 ha

 

 

nieruchomość

gruntowa

poprawa warunków

zagospodarowania nieruchomości składającej się z działki

nr 139/29

ZG2K/00007361/6

35.2021

27.01.2021 r.

10.500,00 zł.

 

tryb bezprzetargowy,

sprzedaż

 

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 15.02.2021 r. do dnia 8.03.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na

stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) upływa z dniem 29.03.2021 r.

Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostanie zawarty akt notarialny.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl