Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

GPM - 2/2021


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: plany zagospodarowania
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) -

B U R M I S T R Z  

Strzelec Krajeńskich
    
podajedo publicznej wiadomości

na okres 21 dni tj. od dnia 4 lutego 2021 r. do 25 lutego 2021 r.
ogłoszenie o zamiarze nieodpłatnego użyczenia części niżej wymienionej

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzelce Krajeńskie, w celu posadowienia

wiaty śmietnikowej na rzecz niżej wymienionej Wspólnoty Mieszkaniowej:
Przedmiotem użyczenia objęte są część niezabudowanych

działek nr 644/343 i 644/309 o łącznej powierzchni 13,50 mkw., położonych

w Strzelcach Krajeńskich, w celu posadowienia wiaty śmietnikowej

dla Wspólnoty Mieszkaniowej SĄSIEDZI przy ul. Korczaka 3ab

w Strzelcach Krajeńskich -(załącznik graficzny do wglądu

w pokoju nr 32 Urzędu Miejskiego).

 

Dla obszaru, na którym położone są ww. działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Kraj. zatwierdzonego Uchwałą Nr LIV/412/14 z 16.10.2014 r. ww. działki oznaczone są symbolem MM - obszary zabudowy miejskiej.
W ewidencji gruntów i budynków działka 644/343 sklasyfikowana jest jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, działka 644/309 sklasyfikowana jest jako B - tereny mieszkaniowe. Działka numer 644/343 obręb Strzelce Kraj. wpisana jest do księgi wieczystej ? GW1K/00025556/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich, działka numer 644/309 obręb Strzelce Kraj. wpisana jest do księgi wieczystej - GW1K/00016686/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich,
Grunt zostanie użyczony nieodpłatnie na czas oznaczony do 10 lat.

Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 32, II piętro) nr tel. 95 76 36 332.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl