Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

GPM- 3/2021


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami
(tj.  Dz. U. z 2020, poz.1990  ze zmianami) -

 

B U R M I S T R Z 

Strzelec Krajeńskich

 

podaje do publicznej wiadomości

na okres 21 dni tj. od dnia  4 lutego 2021r. do 25 lutego 2021r.
ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia/wynajęcia 

na podstawie uchwały nr XLV/358/13 Rady Miejskiej

w Strzelcach Krajeńskich z dnia grudnia 18 grudnia 20213r.

w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy

niż trzy lata lub na czas nieoznaczonyczęści działki nr 541/33 o pow. 42mkw.,

położonej przy al.Wolnościw Strzelcach Krajeńskich z przeznaczeniem

na działalność usługową - na rzecz nabywcy obiektu posadowionego

na tym gruncie.

Działka posiada urządzoną księgę wieczystą - GW1K/00028247/3

Grunty zostaną wydzierżawione na czas nieoznaczony.

Wysokość czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości wynosi 2,50zł/mkw., (słownie złotych : dwa 50/1000/100) w stosunku miesięcznym plus podatek VAT wg. obowiązującej stawki.

Wysokość czynszu  ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości stawki czynszu dzierżawnego ustalonej przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich ( pokój nr 32, II piętro ) nr tel. 95 76 36 332.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl