Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej/zabudowanej, położonej w Nowym Trzepowie 55


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat płocki » Gmina Gmina wiejska - Stara Biała »
Miejscowość: Nowe Trzepowo
Ogłaszający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 28.05.2018
Cena: 8 120 000,00 zł brut

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej/zabudowanej, położonej
w Nowym Trzepowie 55,

budynek szkoły,  aula, kotłownia, boisko szkolne, parkingi
i ogrodzenie,

jednostka ewidencyjna: 141913_2 Stara Biała,

obręb ewidencyjny: 0026 Trzepowo Nowe,
numer ewidencyjny działek: 126/7, 126/15, 126/17 -
łącznie: 4,7000 ha.

 

Cen wywoławcza nieruchomości wynosi: 8 120 000,00 zł brutto.
Wadium w wysokości 406 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek
bankowy Uczelni: - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, PKO Bank Polski S.A. 

46 1020 3974 0000 5102 0084 8077 do dnia 4 czerwca 2018 r.

Miejsce i termin dokonania oględzin nieruchomości: 28 maja 2018 r. godz. 10:00
w Nowym Trzepowie 55.

Miejsce i termin składania ofert: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku,
Plac Dąbrowskiego 2, Sekretariat Kanclerza i Kwestora, pok. B 202, do dnia 8 czerwca 2018 roku

do godz. 08.45.

Otwarcie ofert nastąpi 8 czerwca 2018 roku  o godz. 09.00
w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, sala B 104.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Plac Dąbrowskiego 2
oraz opublikowanie na stronie internetowej:

http://www.pwszplock.pl/inne/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zbyciu-srodkow-trwalych/.

Informacje o sprzedaży nieruchomości można uzyskać pod nr tel. 24 366-54-00 wew. 251
lub 241 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl