Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Długołęka, położonych w obrębie wsi Kiełczów


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Długołęka »
Miejscowość: Długołęka
Ogłaszający: Wójt Gminy Długołęka

Wójt Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 ? 095 Mirków

podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Długołęka, położonych w obrębie wsi Kiełczów

1. Oznaczenie nieruchomości

   a) Działka nr 294/8 o pow. 0,2452 ha, obręb wsi Kiełczów,  nr księgi wieczystej WR1E/00088175/1.

     b) Działka nr 294/11 o pow. 0,1760 ha, obręb wsi Kiełczów, nr księgi wieczystej WR1E/00088175/1.

 

2. Opis nieruchomości

      Działki położone we wschodniej części wsi Kiełczów, przy drodze polnej, nieutwardzonej. Działki położone na płaskim terenie, mają kształt nieregularny, wydłużonego, prostokątnego trapezu. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna niska oraz zabudowa jednorodzinna o wysokim i średnim standardzie wykończenia, a także nieruchomości niezabudowane. Zaplecze handlowo-usługowe
w oddaleniu. Działki położone w odległości około 800m od przystanków komunikacji autobusowej. Nieruchomości nie są wyposażone w sieci uzbrojenia technicznego, ale istnieje możliwość podłączenia sieci elektrycznej, wodnej i gazowej.

 

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  1) Teren, na którym położone są działki nr 294/8 i 294/11 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położone są przedmiotowe działki zostały określone w Uchwale nr XXXVI/534/14 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w obrębie wsi Kiełczów (Dz. Urz. Woj. D. poz.4758 z dnia 10 listopada 2014r.).

 

4. Cena nieruchomości

Działka nr 294/8 - 580.000 zł brutto (pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) - 471.544,72 zł netto

Działka nr 294/11 - 420.000 zł brutto (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) - 341.463,41 zł netto

 

  5. Termin złożenia wniosku dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości      wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 17.03.2015r.

 

  6. Informacje dodatkowe:

Szczegóły dotyczące sprzedaży można uzyskać w pok. nr 17 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie   pod nr (71) 323 02 23.

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022302 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl