Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Oferta Inwestycyjna ul. Żurawia, ul. Mazowiecka


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Zachodniopomorskie » Powiat kołobrzeski » Gmina Gmina Miasto Kołobrzeg »
Miejscowość: Kołobrzeg
Ogłaszający: Prezydent Miasta Kołobrzeg

Położenie nieruchomości:     

  • ul. Żurawia, ul. Mazowiecka

 

Numer działek:                      

 

1)    175/42 i 122/1      o powierzchni 1,7637 ha

2)    175/44 i 122/3      o powierzchni 2,2417 ha

3)    122/7 i 225/18      o powierzchni 2,2417 ha

4)    122/11 i 122/18    o powierzchni 0,6239 ha

5)    122/9                    o powierzchni 2,1484 ha

6)    122/11                  o powierzchni 1,4675 ha

7)    122/13                  o powierzchni  0,3103ha

8)    122/18                  o powierzchni 1,3188 ha

9)    122/19                  o powierzchni 2,1047 ha

 

Numer obrębu:                       11 i  18

 

Nr księgi wieczystej:              KW 31786, KW 31787, KW 31788

 

Powierzchnia:                        21,2926 ha łącznie

 

Opis nieruchomości:             

  • Nieruchomość stanowiąca część dawnej jednostki wojskowej - użytkowana jako teren ćwiczeń wojskowych, położona  pomiędzy osiedlami domów jednorodzinnych Radzikowo, a śródmieściem miasta Kołobrzeg. Zabudowa sąsiadująca to budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz bazy i składy. Działki będą zbywane oddzielnie z uwagi na możliwość ich samodzielnego zagospodarowania.

 

 

Przeznaczenie:                      

  • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "5-Trzebiatowska" nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami MW33, MW34, MW 35, MW40, MW42, U24, U28, Uk4.  Dla terenów oznaczonych symbolem MW przewiduje się przeznaczenie podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2. Plan ustala m.in. wysokość budynków mieszkalnych dla MW34 i MW35 do 5 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem podpiwniczenia (maksymalna wysokość budynków do 18 m), a dla MW33, MW40 i MW42 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem podpiwniczenia (maksymalna wysokość budynków do 15,5 m).  Dla terenów oznaczonych symbolem U28 przewiduje się przeznaczenie podstawowe: pod usługi ogólne, handel, gastronomię, wystawiennictwo, rozrywkę itp. oraz przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): pod usługi kultury, biurowo-administracyjne. Plan ustala wysokość budynków usługowych do 1 kondygnacji nadziemnej (maksymalna wysokość budynku do 9 m). Dla terenu oznaczonego symbolem U24 przewiduje się przeznaczenie podstawowe: pod usługi ogólne, handel o powierzchni sprzedaży do 200 m2, gastronomię, itp. oraz przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): usługi biurowe, produkcja artykułów spożywczych (wędzarnia) oraz dopuszcza się możliwość lokalizacji mieszkania dla właściciela w obrębie danej posesji; dopuszcza się realizację stacji paliw. Plan ustala wysokość budynków usługowych do 2 kondygnacji nadziemnej (maksymalna wysokość budynku do 12,5 m). Dla terenu oznaczonego symbolem Uk4 przewiduje się przeznaczenie podstawowe: pod usługi kultury - muzeum wraz z niezbędnym zapleczem oraz przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): zgodne z przeznaczeniem  podstawowym wraz z poszerzeniem o lokalizację usług, tj. hotel, gastronomię, handel do 400m2 powierzchni sprzedaży; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z usługami nieuciążliwymi w parterach budynków, takimi jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2. Plan ustala wysokość budynków do 5 kondygnacji nadziemnych (maksymalna wysokość budynku do 18,0 m). W zakresie polityki parkingowej plan ustala obowiązek zapewnienia, w granicach poszczególnych terenów, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilościach określonych w § 11 ust. 3, tj. m.in. 1,3 stanowiska na 1 mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej, 1 stanowisko na każde 35m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych i usługowych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 -Trzebiatowska" został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 grudnia 2008 roku, Nr 107, poz. 2598.

 

Ciekawa lokalizacja, blisko terenów mieszkaniowych,

sąsiadująca z przemysłową dzielnicą miasta

daje wiele możliwość realizacji interesujących projektów komercyjnych. 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl