Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


WYKAZ NR 24/2022


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Cena: 700.000,00 zł.

WYKAZ NR 24/2022 
 
 
Burmistrz Miasta Gubina
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899z późn. zm.) 
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej.

Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nierucho-mości wg ewidencji

Powierz-chnia działki (ha)

Opis nierucho-mości

Przeznacze-nie nierucho-mości i sposób jej zagospoda-rowania

Nr zarządzenia

Cena nierucho-mości

/netto/

Forma zbycia i termin zagospoda-rowania nierucho-mości

 

1

 

 

ZG2K/00012184/9

dz. nr 98/2

ul. Łąkowa

obr. 10

 

0,9137 ha

 

nierucho-mość gruntowa

pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe

110.2022

12.04.2022 r.

 

700.000,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

 
Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 12.04.2022 r. do dnia 03.05.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl  oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899z późn. zm.) upływa z dniem 24.05.2022 r.
Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl