Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie »
Miejscowość: Zielona Góra
Ogłaszający: Spółdzielnia Inwalidów "Rehabilitacja" w Zielonej Górze - Spółdzielnia Osób Prawnych

Spółdzielnia Inwalidów "Rehabilitacja" w Zielonej Górze

- Spółdzielnia Osób Prawnych ul. Bartosza Głowackiego 1, 

65-301 Zielona Góra
ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony
na sprzedaż:


1. Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego "Duet" położonego w Karpaczu przy

ul. Konstytucji 3 Maja 9, 9a na działkach w użytkowaniu wieczystym i stanowiących własność o łącznej powierzchni 0,2799 ha objętych księgami wieczystymi nr JG1J/00004509/4, JG1/00019263/5 i JG1J00080057/6, zabudowany dwoma budynkami typu pensjonat wraz z zapleczem rehabilitacyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 1.048,92 mkw., oraz podwójnym
garażem o pow. 50,4 mkw.
- W planie przestrzennego zagospodarowania Karpacza dla tego obiektu ustalono
przeznaczenie dla usług turystycznych i komercyjnych oraz tereny ciągów pieszych.
- Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.
- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000 złotych (jeden  milion  pięćset tysięcy  złotych) i nie obejmuje mienia ruchomego.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150.000 złotych (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na konto sprzedającego: Bank Zachodni WBK S.A. nr 34 1090 1535 0000 0000 5301 9423do dnia otwarcia ofert.
    
2. Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego położonego w Gościmiu 89 gmina Drezdenko, województwo lubuskie, na działkach wużytkowaniu wieczystym i stanowią-
cych własność o łącznej powierzchni 11,99 ha, objętych księgami wieczystymi
GW 1K/00017204/0, GW 1K/00015316/4 i GW 1K/00001582/8.
Ośrodek położony nad jeziorem Solecko w Puszczy Noteckiej, w obszarze Natura 2000.
Na powyższym kompleksie zlokalizowano następujące obiekty: hotel na ok. 140 miejsc z zapleczem rehabilitacyjnym, basenem, kriokomorą, salą gimnastyczną i kawiarnią, 34 domki typu "Międzychód", 12 domków typu "Brda", budynek mieszkalny, 3 domki hotelowe całoroczne, pawilon gastronomiczny z kuchnią, pawilon rehabilitacyjny - łącznie ponad 6.000 mkw., przystań, garaże, budynek socjalny, obiekty sportowe, plac zabaw, parking.
- Zgodnie z SUiKZP gminy Drezdenko, tereny przeznaczone na usługi turystyczne,
mieszkalnictwa i usług towarzyszących mieszkalnictwu, tereny lasów.
- Nieruchomość w części obciążona hipoteką na rzecz BZ WBK.
- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.900.000 złotych (pięć milionów
dziewięćset tysięcy złotych) , cena nie obejmuje mienia ruchomego.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
590.000 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych) na konto sprzedającego
Bank Zachodni WBK S.A. nr 34 1090 1535 0000 0000 5301 9423
do dnia otwarcia oferty.

Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia
nieruchomości, pozostałym wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od zakończenia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy oferent
wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia
zgodnie z umową.
- Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 16 lipca 2018 r. do godz. 15.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17 lipca 2018 r. o godz. 11.00.
- Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 533031145 i adresem mailowym: sekretariat@turnusy.eu.

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji do    
odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl