Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 92.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza,

że 17.10.2016 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  nr 1 położonego  w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 92.

 

Adres nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji gruntów

Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu

( w tym gruntu)

Wadium

Legnica  ul. Złotoryjska 92,

KW LE1L/0007329/3/

Budynek mieszkalno-usługowy, 4- kondygnacyjny, uzbrojony w sieć gazową, wod-kan.,energetyczną

 

Działka nr 753/4  o pow. 424  m?

Obręb Tarninów, lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze, pow. 179,70 m2 i 13,50 m2 + 8,60 m2

 

4 pokoje, dwie kuchnie

 dwa przedpokoje, dwa pom. gospodarcze, łazienka z wc, łazienka ,wc przedsionek, dwie piwnice

 nr 03,04

 

245.000,00 zł

(37.400,00 zł)

 

25.000,00 zł

 

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.  Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Lokal kwalifikuje się do remontu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 17.03.2016 r. Przetarg odbył się 23.05.2016 r. Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 1.025,30 zł poniesie nabywca przed podpisaniem aktu notarialnego.

Lokal udostępniony będzie do oglądania 29.09.2016 r. w godzinach od 11.00 do 12.00.


Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż do  13.10.2016 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.


Przetarg odbędzie się 17.10.2016 r. o godz. 11.00  w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium  i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  tel. 7672-12-310. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl