Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Legnicy przy ul. Pińskiej 1-5.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.10.2016 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  nr 14 położonego  w Legnicy przy ul. Pińskiej 1-5.


 

Adres nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji gruntów

Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu

( w tym gruntu)

Wadium

Legnica  ul. Pińska 1-5

KW LE1L/00066420/0

Budynek mieszkalny, 5- kondygnacyjny, uzbrojony w sieć gazową, wod-kan.,energetyczną

 

Działka nr 128/1 o pow.1419  m?

Obręb Zosinek, lokal mieszkalny nr 14 położony na IV piętrze pow. 35, 35 mi  9,04 m

 

pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

piwnica

 nr 0/14

 

72.000,00 zł

(5.000,00 zł)

 

7.000,00 zł

 

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.  Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Lokal kwalifikuje się do remontu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 22.08.2016 r.

Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT. Lokal udostępniony będzie do oglądania 28.09. 2016 r. w godzinach od 13.00 do 14.00.


Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż do 13.10.2016 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.


Przetarg odbędzie się 17.10.2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  tel. 7672-12-310. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl