Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Żyrardowa


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat żyrardowski » Gmina Gmina miejska - Żyrardów »
Miejscowość: Żyrardów
Ogłaszający: Prezydent Miasta Żyrardowa
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 25.06.2012

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Żyrardowa

 

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

( Adres)

Nr

ewid.

działki

Pow.

działki

w m kw.

 

Nr

KW

Rodzaj

sprzedawanego

prawa

Opis nieruchomości

Cena

nieruchomości

Wadium

 

Wymagane postąpienie

Przeznaczenie

w planie

 

1.

ul. Jana Kilińskiego 18

 

2608/1

 

    1504

 

 

PL1Z/00048650/1

 

 

własność

niezabudowana

250 000zł

25 000 zł

3000 zł

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oznaczony symbolem 7 MNu

 

 

 

2.

ul. Księdza Jerzego Popiełuszki

2289/1

2290/1

2260

PL1Z/00042843/9

własność

niezabudowana

350 000zł

35 000 zł

4000 zł

Teren zabudowy

usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej oznaczony symbolem 2 Um

 

 

 

3.

ul. Leśna 19

6295/4

735

PL1Z/00011213/8

własność

zabudowana

170 000zł

17 000 zł

2000 zł

Decyzja o warunkach zabudowy Nr 31/12 ? budynek mieszkalny jednorodzinny po rozbiórce istniejącego budynku

4.

ul. Warszawska 5

4505

1006

PL1Z/00007413/9

własność

zabudowana

 

225 000zł

22 500 zł

3000 zł

 

Decyzja o warunkach zabudowy Nr 32/12 ? budynek mieszkalny jednorodzinny po rozbiórce istniejących na działce budynków

5.

ul. Działkowa 78,

Działki gm. Wiskitki

48/1

2300

PL1Z/00022644/8

własność

zabudowana

330 000zł

33 000 zł

4000 zł

 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

 

Poz. 1- I przetarg 27.05.2011r.;II przetarg 18.11.2011r.;III przetarg 3.02.2012; IV przetarg 3.04.2012r.;

Poz. 2-5 ? I przetarg

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT 23 %)-nie dot. poz. 3, 4 oraz 5

Przetarg odbędzie się w Centrum Kultury w Żyrardowie przy Placu Jana Pawła II nr 3 w dniu 29 czerwca 2012r o godz.1000
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do dnia 25 czerwca 2012r. przelewem na konto Urzędu Miasta Żyrardowa Bank PEKAO S.A. I oddział
w Żyrardowie ul. 1 Maja 11 Nr 58 1240 3350 1111 0000 3540 1786. Wpłata wadium za pośrednictwem poczty lub banków winna być dokonana z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Urzędu Miasta w określonym wyżej terminie tj. do dnia 25 czerwca 2012r. Cenę nabycia uzyskaną w przetargu za nabytą nieruchomość pomniejszoną o wpłacone wadium należy uregulować jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży na konto Urzędu Miasta Żyrardowa. Za datę zapłaty  uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika(pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Żyrardowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Żyrardowa pok. 37 tel. 46 858-15-00 wew.554 lub 46 858-15-54

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl