Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Dopiewo, niezabudowanej położonej w Zakrzewie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Wielkopolskie » Powiat poznański » Gmina Gmina wiejska - Dopiewo »
Miejscowość: Dopiewo
Ogłaszający: WÓJT GMINY DOPIEWO
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 22.04.2014

WÓJT GMINY DOPIEWO

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Dopiewo, niezabudowanej  położonej w Zakrzewie

 

 

 

Nr działki

Pow.

w m 2

 

Cena wywoławcza

netto w zł

Opis

nieruchomości

348

1 495

246 675

objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 marca 2012r.,opublikowany w DZ. URZ. WOJ. z 2012 poz..2012 , gdzie oznaczona jest symbolem MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Na działce rosną samosiejki, które  wymagają zezwolenia na usunięcie, w przypadku kiedy ich wiek przekracza 10 lat.

350

1 062

175 230

objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 marca 2012r.,opublikowany w DZ. URZ. WOJ. z 2012 poz..2012 , gdzie oznaczona jest symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce rosną samosiejki, które  wymagają zezwolenia na usunięcie, w przypadku kiedy ich wiek przekracza 10 lat.

379

1 109

182 985

objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 marca 2012r.,opublikowany w DZ. URZ. WOJ. z 2012 poz..2012 , gdzie oznaczona jest symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce rosną samosiejki, które  wymagają zezwolenia na usunięcie, w przypadku kiedy ich wiek przekracza 10 lat.

380

900

148 500

objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 marca 2012r.,opublikowany w DZ. URZ. WOJ. z 2012 poz..2012 , gdzie oznaczona jest symbolem MN ?tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce rosną samosiejki, które  wymagają zezwolenia na usunięcie, w przypadku kiedy ich wiek przekracza 10 lat.

381

1 077

177 705

objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 marca 2012r.,opublikowany w DZ. URZ. WOJ. z 2012 poz..2012 , gdzie oznaczona jest symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce rosną samosiejki, które  wymagają zezwolenia na usunięcie, w przypadku kiedy ich wiek przekracza 10 lat.

382

900

148 500

objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 marca 2012r.,opublikowany w DZ. URZ. WOJ. z 2012 poz..2012 , gdzie oznaczona jest symbolem MN ?tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce rosną samosiejki, które  wymagają zezwolenia na usunięcie, w przypadku kiedy ich wiek przekracza 10 lat.

383

900

148 500

objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 marca 2012r.,opublikowany w DZ. URZ. WOJ. z 2012 poz..2012 , gdzie oznaczona jest symbolem MN ?tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce rosną samosiejki, które  wymagają zezwolenia na usunięcie, w przypadku kiedy ich wiek przekracza 10 lat.

384

900

148 500

objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 marca 2012r.,opublikowany w DZ. URZ. WOJ. z 2012 poz..2012 , gdzie oznaczona jest symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce rosną samosiejki, które  wymagają zezwolenia na usunięcie, w przypadku kiedy ich wiek przekracza 10 lat.

385

900

148 500

objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 marca 2012r.,opublikowany w DZ. URZ. WOJ. z 2012 poz..2012 , gdzie oznaczona jest symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce rosną samosiejki, które  wymagają zezwolenia na usunięcie, w przypadku kiedy ich wiek przekracza 10 lat.

10 

389

900

148 500

objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 marca 2012r.,opublikowany w DZ. URZ. WOJ. z 2012 poz..2012 , gdzie oznaczona jest symbolem MN ?tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce rosną samosiejki, które  wymagają zezwolenia na usunięcie, w przypadku kiedy ich wiek przekracza 10 lat.

11 

390

1457

240 405

objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 marca 2012r.,opublikowany w DZ. URZ. WOJ. z 2012 poz..2012 , gdzie oznaczona jest symbolem MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Na działce rosną samosiejki, które  wymagają zezwolenia na usunięcie, w przypadku kiedy ich wiek przekracza 10 lat.

 

Sposób sprzedaży - przetarg ustny nieograniczony. Położenie - Zakrzewo - rejon ul.Gajowej. Dla  przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr PO1P/00099752/0 w  Sądzie Rejonowym - V Wydział Ksiąg Wieczystych  Poznań Stare Miasto. Nieruchomości położone w atrakcyjnej lokalizacji, w pobliżu tras komunikacyjnych zapewniających dogodne połączenia komunikacyjne.


Do ceny sprzedaży nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.


Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 z póz. zm.).


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10 października 2012 roku. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19 grudnia  2012 roku, trzeci przetarg nieograniczony odbył się 18 kwietnia 2013 r., czwarty przetarg nieograniczony odbył się 02 sierpnia  2013 roku , piąty przetarg odbył się 14 listopada  2013 roku.

 

Przetarg odbędzie się 24 kwietnia roku o godz.11 oo w sali Nr 103  Urzędu Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1C.


Wadium w wysokości 10% wartości  należy wpłacać do dnia 22 kwietnia 2014 r  na konto Urzędu Gminy  SBL  w Poznaniu Oddział w Dopiewie  11 9043 1012   3012 0025 9105 0102 (z zaznaczeniem na przekazie nr działki) .

  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na określoną działkę.


Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów potwierdzających prawo do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium  przepada na rzecz sprzedającego.

 

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 15 tel.618 906 394.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl