Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę parkingów w Pucku w okresie od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Pomorskie » Powiat pucki » Gmina Gmina miejska Puck »
Miejscowość: Puck
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Puck
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 04.06.2013

Burmistrz Miasta Pucka

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę parkingów w Pucku
w okresie od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r.


Oznaczenie

    nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Położenie i sposób zagospodarowania

nieruchomości

Przeznaczenie

Wysokość wadium

Data i godzina przetargu

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego

w stosunku miesięcznym*

Część działki

181
(Ob. 2 m. 4)

 

747,50 m2

Część Placu Obrońców Wybrzeża,
teren ogólnodostępnego parkingu

Parking

500 zł

10.06.2013
godz. 10 00

4036,50 zł
(netto)

Część działek:

193 (Ob. 2 m. 4)

190/3, 180 (Ob. 2 m.1)

421,00 m2

384,00 m2

 

łącznie: 805 m2

2 parkingi przy

 ul. 1-go Maja, teren ogólnodostępnego parkingu

Parking

500 zł

10.06.2013
godz. 10 30

4347,00 zł
(netto)

Część działki:

106 (Ob. 2 m.4)

 

162,50 m2

 

 

Parking przy
ul. Wałowej, teren ogólnodostępnego parkingu

Parking

150 zł

10.06.2013
godz. 11 00

877,50 zł
(netto)

*Oprócz czynszu dzierżawnego najemca płaci podatek VAT.


Powyższe ceny wywoławcze są cenami netto. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. Ceny wywoławcze czynszu dzierżawnego ustalone zostały zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pucka Nr  49 z dnia 07 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę parkingów płatnych w okresie sezonu letniego 2013 r., stanowiących własność Gminy Miasta Pucka.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium w formie gotówkowej j.w., należy wpłacić w kasie tut. Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Pucka nr 22 1160 2202 0000 0001 6285 3611  Bank Millennium w Pucku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.06.2013 r. Terminem wniesienia wadium określa się datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Pucka.


Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny uzyskanej w przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy. Osoby, które wpłaciły wadium, a nie wygrały przetargu otrzymują zwrot wadium, na wskazany rachunek bankowy.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowód wpłacenia wadium. Reprezentant osoby prawnej lub fizycznej przystępującej do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego uprawnienia do jej reprezentowania.


W przypadku uzasadnionym Burmistrz Miasta Pucka może odstąpić od przetargu, o czym poinformuje publicznie, i w tym przypadku wadium podlega zwrotowi, na wskazany rachunek bankowy.


Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/6/2001 Rady Miasta Pucka z dnia 31 maja 2001 r., dzierżawca zobowiązany jest pobierać opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych w następującej wysokości:
- za parkowanie do 30 minut - 1,00 zł
- za parkowanie do 1 godz. - 2,00 zł
- za każdą następną rozpoczętą godzinę - 2,00 zł


Bliższych informacji o wyżej wymienionych nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miasta Pucka, ul. 1-go Maja 13 (pok. 102) lub pod numerem tel. (058) 673-05-23.


Przedmiot dzierżawy do wglądu w pokoju 102 tut. urzędu.

                                                                                                                     

Burmistrz Miasta

Marek Rintz

 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=221103

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl