Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

trzeci ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną niskiej intensywności


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Sobótka »
Miejscowość: Sobótka
Ogłaszający: Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.04.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza trzeci  ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

niezabudowanych stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych pod zabudowę

mieszkaniową jednorodzinną niskiej intensywności

 

1. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/4, KW 124261 o pow. 0,1350 ha, położona w Sobótce ,w obrębie geodezyjnym Górka, 

Cena wywoławcza: 127.200,- PLN     Wadium: 15.600,-PLN


2. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/10, KW 124261 o pow. 0,1086 ha, położona w Sobótce ,w obrębie Górka,

Cena wywoławcza: 89.000,- PLN         Wadium: 10.000,-PLN


3. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/12, KW 124261 o pow. 0,0997 ha, położona w Sobótce, w obrębie Górka,

Cena wywoławcza: 86.000,- PLN         Wadium: 10.000,-PLN


4. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/13, KW 124261 o pow. 0,0993 ha, położona w Sobótce ,w obrębie geodezyjnym  Górka,:

Cena wywoławcza: 85.500,- PLN         Wadium: 10.000,-PLN


5. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/14, KW 124261 o pow. 0,1132 ha, położona w Sobótce ,w obrębie Górka,.

Cena wywoławcza: 97.000,- PLN         Wadium: 12.000,-PLN


6. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/15, KW 124261 o pow. 0,1255 ha, położona w Sobótce ,w obrębie geodezyjnym  Górka,

Cena wywoławcza: 108.000,- PLN       Wadium: 13,000,-PLN


7. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/16, KW 124261 o pow. 0,1006 ha, położona w Sobótce, w obrębie geodezyjnym  Górka,.

Cena wywoławcza: 86.000,- PLN         Wadium: 10.000,-PLN


8. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/17, KW 124261 o pow. 0,1146 ha, położona w Sobótce, w obrębie geodezyjnym  Górka,

Cena wywoławcza: 103.000,- PLN       Wadium: 13.000,-PLN


9. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/23, KW 124261 o pow. 0,1585 ha, położona w Sobótce, w obrębie geodezyjnym Górka,

Cena wywoławcza: 143.000,- PLN        Wadium: 17.000,- PLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

10. Nieruchomość niezabudowana, AM- 5, dz. nr 3/25, KW 124261 o pow. 0,1351 ha, położona w Sobótce, w obrębie geodezyjnym Górka,

Cena wywoławcza: 122.000,- PLN        Wadium:15.000,-PLN

 

Nieruchomości wymienione w poz. 1-10  położone są na południowo-zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej w kompleksie 22 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności.  Działki posiadają dostęp do wody i kanalizacji oraz energii elektrycznej, a także do drogi.


Przeznaczenie działek: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności, jednorodzinna.

 

Przetarg pierwszy z dnia 20 lipca 2012r. oraz przetarg drugi z dnia 23 października 2012 r.   nie został rozstrzygnięty.

UWAGI:

  • Do cen osiągniętych w przetargu  dot. nieruchomości w poz. 1-10  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
  • Wysokość postąpień - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej brutto /tj. z 23% podatkiem VAT/
  • Miasto Sobótka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Przetarg odbędzie się w dniu  09 kwietnia 2013 r. o godz. 11,30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce,   ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości         i numeru działki  /na każdą działkę odrębnie/ należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce: B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 56957410152003020016050001 W terminie do dnia  05 kwietnia  2013 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. 

Dodatkowe informacje

  1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
  2. Nieruchomości licytowane będą wg kolejności przedstawionej w ogłoszeniu.
  3. Wadium  zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
  4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
  5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  6. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,  pokój nr 7 i 6, I piętro, tel. 71 3162043 do 045 lub 713351232, strona internetowa: www. bip.sobotka.pl  oraz www.przetargi-komunikaty.pl  Położenie działek można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.                  

 

więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022307

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl