Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

Trwa XVIII edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” - NASZ PATRONATRelacje z pracownikami są jednym z ważniejszych obszarów nurtu wpisującego się w ideę programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Stworzenie, a następnie utrzymanie pozytywnych relacji pracodawca-pracownik stanowi jedno z ważniejszych wyzwań, jakie może postawić przed sobą zarząd przedsiębiorstwa mimo, że budowanie pozytywnych relacji to proces długofalowy. Proces, który powinien prowadzić do budowy zaangażowanych i zintegrowanych zespołów pracowników oraz wymiernie wpłynąć na umocnienie pozycji firmy na rynku, czy to lokalnym, krajowym, czy też międzynarodowym. Jak co roku, również w trakcie XVIII edycji programu zwracaliśmy szczególną uwagę na dbałość firm o jakość relacji pracodawca-pracownik oraz pracownik-pracownik, szukaliśmy też ciekawych przykładów i metod zarządzania zespołem pracowników, zależało nam również na zwróceniu szczególnej uwagi firm na ten aspekt ich bieżącej działalności.


Idea i założenia programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”


„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości
o środowisko naturalne.

 

Program w liczbach…

Do ubiegłorocznej, XVII edycji programu zgłosiło się 419 firm z całej Polski, spośród których 393 przeszło dwustopniową weryfikację i spełniając wymagania regulaminowe, decyzją Kapituły Programu, uzyskało tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014.

Korzyści dla firm wynikające z udziału w programie:

Jak wskazują doświadczenia organizatorów a przede wszystkim laureatów programu, tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” stał się skutecznym narzędziem budowania wizerunku firmy. Przedsiębiorstwa, które otrzymują ten certyfikat, dokumentują swoje rzetelne podejście do interesariuszy. Kontrahenci, wybierając firmy do współpracy o wiele częściej decydują się na wspólne przedsięwzięcia z przedsiębiorcami, którzy dają dużą gwarancję wywiązania się wobec nich z wszelkich zobowiązań. Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” stal się na tyle czytelny, że wspomaga również krajowe projekty biznesowe na całym świecie. Otrzymanie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” wspiera także budowanie zespołów pracowniczych, identyfikujących się z celami firmy, zespołów, na które przedsiębiorcy mogą liczyć także w trudnych chwilach. Udział w programie to również szeroka promocja firmy – więcej informacji o działaniach promocyjnych znajdą Państwo na stronie www.fairplay.pl w zakładce „korzyści dla firm.”


Zasady weryfikacji firm
:

W programie mogą brać udział przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność gospodarczą co najmniej przez cały rok poprzedzający edycję, w której biorą udział, posiadają siedzibę w Polsce oraz złożą deklarację udziału w określonym dla danej edycji terminie. Następnie firma poddawana jest dwustopniowej weryfikacji. W I etapie weryfikowane są informacje zawarte w ankietach, w których przedsiębiorcy szczegółowo prezentują swoją działalność, odpowiadając na szereg pytań dotyczących m.in. relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. W II etapie odpowiednio przygotowani merytorycznie audytorzy przeprowadzają audyty certyfikacyjne w firmach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie klientów i kontrahentów firm. Suma przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów ocen decyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu
i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

 

Organizatorzy programu

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” organizowany jest przez „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje na temat programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” uzyska Państwo w biurze programu, osoba do kontaktu: Agnieszka Ujma, tel: (22) 630 96 99, fax: (22) 826 25 96, e-mail: pr@fairplay.pl oraz na naszych stronach internetowych http://www.fairplay.pl

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl