Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Zdrowie
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Łódzkie » Powiat piotrkowski » Gmina Miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski »
Miejscowość: Piotrków Trybynalski
Ogłaszający: Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 01.03.2012

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika

w Piotrkowie Trybunalskim w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych ogłasza konkurs na stanowisko:

Przełożonej Pielęgniarek

  Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego

im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Tryb.

 

Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych w rozporządzeniu MZiOS z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. Dz.U.Nr. nr 115 poz749 ze zmianami) oraz posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu MZiOS z dnia 29 marca 1999 r.  w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 30, poz. 300).

 

Oferty należy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w zamkniętych kopertach, pod adresem;

 Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika

  ul. Rakowska 15

 97 ? 300 Piotrków Trybunalski

 z dopiskiem na kopercie ?Konkurs na stanowisko??oraz podaniem imienia, nazwiska

i adresu do korespondencji.

Kandydat winien dołączyć zgodę na przetwarzania danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procedurze konkursowej- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 ze zmianami).

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 90 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl