Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

konkurs ofert


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Zdrowie
Rodzaj ogłoszenia: oferty dla lekarzy
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Kąty Wrocławskie »
Miejscowość: Kąty Wrocławskie
Ogłaszający: Burmistrz Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 02.11.2012

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy

Kąty Wrocławskie, Rynek - Ratusz 1

ogłasza konkurs ofert


na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielenia świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej około 18 tysięcy osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Umowa o udzielenie na wykonanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej będzie zawarta do dnia  31-12-2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, pok. 11b (w godzinach pracy Urzędu), gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu i projektem umowy.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w Biurze Obsługi Klienta  w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7:30 - 15:30, w środę w godz. 7:30 ? 16:00 oraz w piątek w godz. 7:30 - 15.00 lub pocztą na adres Gmina Kąty Wrocławskie z dopiskiem  Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w terminie do dnia 02-11-2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05-11-2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.


Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Termin związania ofertą ustala się na 14 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.


Oferent ma prawo do składania skarg w toku postępowania konkursowego przed rozstrzygnięciem konkursu oraz do wniesienia do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie umotywowanego protestu dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

 

 

www.katywroclawskie.pl

 

http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022304


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl