Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat sławieński » Gmina Gmina Miasto Sławno »
Miejscowość: Sławno
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Sławno
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 22.11.2012
Cena: 20.000,00 PLN

Burmistrz Miasta Sławno

Ogłasza II Ustny Przetarg Nieograniczony Na Sprzedaż Nieruchomości

 

Działka oznaczona geodezyjnie Nr 474/3 (obr. oo2) o pow. 237 m2położona w Sławnie przy ul. B. Chrobrego, dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr KO1E/00008373/9.


Teren zurbanizowany - niezabudowany.

 

Cenę wywoławczą stanowi kwota                20.000,00 zł /brutto/

Wadium w wysokości                                          2.000,00 zł

 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Sławnie Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank Spółdzielczy w Sławnie 10 9317 0002 0000 3183 2000 0030 w terminie do dnia 22.11.2012 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2012 r. o godzinie 1100

w sali Nr 30 Urzędu Miejskiego w Sławnie.

 

Termin poprzedniego przetargu:  18.09.2012 r.


Wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet ceny osiągniętej w przetargu na rzecz ustalonego nabywcy. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w podanym przez sprzedawcę terminie.


Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego kwotę do wysokości 100% ceny osiągniętej w przetargu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz regulaminu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tut. Urzędu pok. 40 lub na stronie um.slawno.ibip.pl lub telefonicznie pod numerem 59 810 00 40.

 

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu

z uzasadnionej przyczyny.


  http://um.slawno.ibip.pl/public/?id=157666

 

http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=321302


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl