Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

rokowania dotyczące sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. B. Leśmiana


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.12.2012

 

 

Prezydent Miasta Legnicy 
ogłasza rokowania dotyczące sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej położonej
 
w Legnicy przy ul. B. Leśmiana.
 


 

 

Adres nieruchomości

 

 

Oznaczenie nieruchomości

 

 

Powierzchnia działki

 

Powierzchnia         użytkowa   obiektów

 

Cena wywoławcza

za nieruchomość

 

 

 

 

 

 

Zaliczka

 w zł

 

 

Legnica ul.

B. Leśmiana

(dawniej Złotoryjska 170)

obręb Legnicki Dwór

działka nr 25

KW 70588

7.305 m2

1.976,4 m2

800.000,00 zł

 

 

80.000,00 zł

 

Przeznaczenie nieruchomości: budownictwo mieszkaniowo-usługowe.


Nieruchomość gruntowa zabudowana położona pomiędzy utwardzonymi ulicami: Leśmiana, Boya Żeleńskiego i Orkana (kompleks JAR-32) w sąsiedztwie głównej arterii miejskiej- Obwodnicy Zachodniej. Zabudowę stanowią 4 budynki o funkcji użytkowej. Działka częściowo utwardzona kostką granitową, zarośnięta samosiejkami drzew.


Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT.


Uwaga: rozpoczęcie remontu do 18 miesięcy od zawarcia aktu notarialnego, zakończenie remontu do 36 miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości upłynął z dniem 12 sierpnia 2010 r. Nieruchomość wolna od obciążeń, ograniczeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Przetargi odbyły się 29.11.2010 r., 09.05.2011 r., 22.11.2011 r., 19.03.2012 r. 02.07.2012 r., 17.09.2012 r.


Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach z dopiskiem Leśmiana należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 10.12.2012 r. w pok. 208, Urzędu Miasta Legnica przy Placu Słowiańskim 8.


Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1. Imię nazwisko i adres zgłaszającego albo firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

2. Datę sporządzenia zgłoszenia.

3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.         

5. Kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zainteresowani winni wpłacić zaliczkę w wysokości 80.000,00 zł nie później niż do dnia 10.12.2012 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.


Rokowania  odbędą się 13.12.2012 r. o godz.11.00

 w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 201.

 

Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Wpłacona przez wygrywającego rokowania zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651  ze zmianami), a pozostałym uczestnikom zwrócona na podane przez nich konta. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot rokowań uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconej zaliczki i przedmiotu rokowań.

 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Stanisław Kasprowiak, tel. 767212-301, pokój 315; Danuta Ubych, tel. 767212-292, pokój 321; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 

 

 

 www.legnica.eu

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl