Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

drugi publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Sobótka »
Miejscowość: Sobótka
Ogłaszający: Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 12.11.2012
Cena: 60.000,00 PLN


 

 

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza drugi  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka


Nieruchomość zabudowana niepodpiwniczonym budynkiem stodoły, wybudowanym ok. 1900 r. o powierzchni użytkowej 220 m2, położonej na działce nr 58/2 AM-15 obręb: Sobótka o pow. 717 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1K/00040885/9, przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna A-MW-3; dopuszczalne przeznaczenie: na zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności, parkingi oraz zieleń; działka graniczy z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi; posiada dostęp do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, energetyczną i gazową oraz dostęp do drogi, posiadającej nawierzchnię asfaltową; nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatora zabytków

 

Cena wywoławcza: 60.000,- PLN             

Wadium: 12.000,-PLN

 

Przetarg pierwszy z dnia 07 września 2012 r. nie został rozstrzygnięty.

 

                                                                                                                                                                                                               Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2012 r. o godz. 10,00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości i numeru działki  należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce: B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 56957410152003020016050001 W terminie do dnia     12 listopada  2012 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. 


Dodatkowe informacje

1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

2. Wadium  zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.

4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

5.  Wysokość postąpień - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej brutto.

6.  Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

8.  Miasto Sobótka ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 7 i 6  , I piętro, tel. 71 3162043 do 045 lub 713351232 ,strona internetowa: www. bip.sobotka.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.                  


 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl