Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Konkurs ofert pisemnych na Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.


Kategoria: Biznes » Oferty współpracy
Rodzaj ogłoszenia: biznes
Region: Mazowieckie » Powiat piaseczyński » Gmina Gmina miejsko - wiejska Piaseczno »
Miejscowość: Piaseczno
Ogłaszający: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 19.10.2012

Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
zaprasza zainteresowane firmy audytorskie
do składania ofert pisemnych na:
Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Oferta winna zawierać:
1. Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych.
2. Aktualny odpis z rejestru sądowego.
3. Kserokopię polisy ubezpieczenia.
4. Informację o przeprowadzonych badaniach (referencje).
5. Proponowaną cenę usługi i formę płatności.
6. Proponowany wzór umowy.
 
Badanie winno być przeprowadzone do dnia 20.03.2013 roku. 
Pisemne oferty należy składać do dnia 19.10.2012 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012".

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres e-mail: kontakt@pwikpiaseczno.pl 

Więcej informacji na stronie: www.pwikpiaseczno.pl 
 
Oferty prosimy składać na adres: Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl