Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki


Kategoria: Praca » Sektor publiczny
Rodzaj ogłoszenia: konkurs ofert
Region: Podkarpackie » Powiat przemyski » Gmina Gmina wiejska - Żurawica »
Miejscowość: Żurawica
Ogłaszający: Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Zurawicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 26.10.2012

Dyrektor

Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

ogłasza konkurs na stanowisko

Naczelnej Pielęgniarki


Wymagane kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe pielęgniarskie z tytułem zawodowym mgr pielęgniarstwa i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 5 lat pracy w zawodzie; lub
  • tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,  i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i studia podyplomowe lub specjalizacja       w dziedzinie pielęgnirstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 7 lat pracy w zawodzie.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty wymienione w § 12 ust. 1 rozp. Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r   w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz.U. z dnia 17.02.2012r poz.182):

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Naczelnej Pielęgniarki oraz aktualne prawo wykonywania zawodu;
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  5. zaświadczenie o niekaralności.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

"Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki"

należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres:

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego

ul. Różana 9,  37-710 Żurawica

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu kolejnych 30 dni.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje o stanie prawnym i organizacyjnym Szpitala można uzyskać na stronie internetowej Szpitala http://www.wpsp.internetdsl.pl w zakładce dokumenty, o stanie ekonomicznym u Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno- Finansowych - Gł. Księgowy.

Informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu: 16 672 30 03 wew. 377.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl