Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

STAROSTA PRUDNICKI INFORMUJE o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo-kartograficznego


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Opolskie » Powiat prudnicki » Gmina Gmina miejsko - wiejska Prudnik »
Miejscowość: Prudnik
Ogłaszający: Starosta Prudnika
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 26.10.2012

 

STAROSTA PRUDNICKI
INFORMUJE

 


o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu
opisowo-kartograficznego


Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. Z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) informuję, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Prudniku Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Parkowa 10 pokój nr 7,  w terminie od 08.10.2012r. do 26.10.2012 r., w godzinach od 9.00 do 14.00,zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków położonych:
- w jednostce ewidencyjnej  Biała-obszar wiejski.

Obręby ewidencyjne: Laskowiec, Miłowice, Kolnowice, Prężyna, Śmicz, Wasiłowice, Otoki, Grabina, Ligota Bialska, Radostynia, Górka Prudnicka, Pogórze, Chrzelice, Łącznik, Ogiernicze, Mokra, Krobusz, Nowa Wieś Prudnicka, Czartowice, Gostomia, Wilków, Solec, Rostkowice, Olbrachcice, Browiniec Polski, Józefów.


Dokumentacja tego projektu została opracowana  na podstawie art. 4 ust. 1a i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.

z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

 

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie

z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz założenia ewidencji budynków i lokali ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie

i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl