Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


pisemny przetarg ofert na sprzedaż nieruchomości położonej w Bieszczadach o pow. 273,78 ha


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Podkarpackie » Powiat leski » Gmina Gmina wiejska - Baligród »
Miejscowość: Rabe
Ogłaszający: Podkarpacki Bank Spółdzielczy

OGŁOSZENIE

Podkarpacki Bank Spółdzielczy ogłasza pisemny przetarg ofert na sprzedaż nieruchomości położonej w Bieszczadach o pow. 273,78 ha

 

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość położona w m. RABE  

    gmina Baligród, powiat leski, województwo podkarpackie, w skład której

    wchodzą działki nr 1, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, o       łącznej    powierzchni 273,78 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi

    księgę wieczystą nr KS1E/00035537/4 oraz nr KS1E/00023361/2. Powyższe

    działki tworzą jeden kompleks i stanowią w większości obszar zalesiony a w

    pozostałej części łąki. Nieruchomość z dobrym dojazdem położona jest w

    atrakcyjnym i malowniczym terenie o dużym potencjale turystycznym. Według

    studium uwarunkowań obszar na którym położona jest nieruchomość są to

    tereny o charakterze uzdrowiskowym. Na nieruchomości tej znajdują się wody

    arsenowe.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.392.060,00 zł (słownie: siedem

    milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych) i jest

    to najniższa cena, po której można złożyć ofertę w ramach przetargu.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) złożenie w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, 38-500 Sanok

    ul. Mickiewicza 7, w terminie do dnia 16.11.2011, do godz.1100 pisemnej oferty,

    która winna zawierać dane i spełniać wymogi określone w warunkach przetargu.

2) wniesienie do dnia 15.11.2011 wadium w formie pieniężnej w kwocie 80.000 zł.

    (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) przelewem na rachunek

    Podkarpackiego Banku Spółdzielczego nr 24 8642 1012 9003 0000 0012 0081

    z dopiskiem ?wadium na  przetarg - Rabe 273,78 ha?.

4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do dnia 16-11-2011 r.. Bank

    dokona wyboru oferty złożonej przez oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

    Bank ma prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. W razie, gdy kilku

    oferentów zaoferuje tą samą cenę, Bank może zamknąć przetarg bez wyboru

    oferty, wybrać dowolną ze złożonych ofert lub kontynuować przetarg w formie

    licytacji.

5. Bank zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia oraz

    warunków przetargu, a także odwołania przetargu bez podania przyczyny.

    Oferenci mogą kontaktować się w sprawie sprzedaży pod jednym z

    następujących telefonów 515 118 412 lub +48 13 46 963 06.

6. Szczegółowe warunki przetargu udostępnione są na stronie internetowej Banku

    pod adresem:www.pbsbank.pl w zakładce ogłoszenia. Warunki przetargu mogą

    być również przesłane w formie korespondencji elektronicznej, osobie, która

    zwróci się o to na piśmie lub telefonicznie, lub przekazane będą w formie

    pisemnej w siedzibie Banku.

 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl