Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


GPM- 7 /2021


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wynajem
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z 2020, poz.1990  ze zmianami) ?

 

B U R M I S T R Z Strzelec Krajeńskich


podaje


do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 01 kwietnia 2021r. do  22 kwietnia 2021r. ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia/wynajęcia  na podstawie §3.1.4) i 5) uchwały nr XLV/358/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia grudnia 18 grudnia 20213r.. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
części działki nr 421/11 o pow. 554mkw., położonej przy ul. P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich
z  przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej i dojazd do nieruchomości.
Przez działkę przechodzi kolektor kanalizacyjny w związku z czym przyszły dzierżawca nie będzie mógł go zabudować i w razie konieczności udostępnić teren właścicielowi mediów.


Działka posiada urządzoną księgę wieczystą - GW1K/00016743/3
Grunty zostaną wydzierżawione na czas nieoznaczony.
Wysokość czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości wynosi 0,20zł/mkw. (słownie złotych : 20/100)  w stosunku miesięcznym plus podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Wysokość czynszu  ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości stawki czynszu dzierżawnego ustalonej przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego
Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich ( pokój nr 32, II piętro ) nr tel. 95 76 36 332.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl