Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej


Kategoria: Praca » Sektor publiczny
Rodzaj ogłoszenia: praca
Region: Dolnośląskie »
Miejscowość: Wałbrzych
Ogłaszający: Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra Sokołowskiego w Wałbrzychu
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 30.09.2012

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra Sokołowskiego w Wałbrzychu,

ul. Sokołowskiego 4

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:

 

- Oddziału Okulistycznego,

- Oddziału Otolaryngologicznego,

- Oddziału Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej,

- Oddziału Chorób Wewnętrznych II,

- Oddziału Urologicznego,

- Oddziału Neonatologii Patologii Noworodka i Niemowlęcia

 

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. Nr 34, poz. 182) tj.:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;

  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

  5. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

  6. zaświadczenie o niekaralności;

  7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie do 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Specjalistyczny Szpital im. dra Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

 

  • na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału. (należy wpisać nazwę oddziału)

 

  • przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - wrzesień 2012 r.

 

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala im. dra Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl