Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Strzeliński » Gmina Gmina wiejska Przeworno »
Miejscowość: Przeworno, obręb Sarby
Ogłaszający: Agencja Nieruchomości Rolnych OT we Wrocławiu
Cena: 1 522 000,00 PLN

 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej,

położonej w obrębie Sarby, gmina Przeworno, pow. strzeliński, woj. dolnośląskie

 

dz. 130 AM-1 o powierzchni 16,4300 ha

 

Opis:

Nieruchomość usytuowana jest po wschodniej stronie południowej części wsi Sarby. Działka posiada kształt zbliżony do pięcioboku o prostych granicach. Jest to grunt bardzo łagodnie pagórkowaty, prawie płaski. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest z asfaltowej drogi Sarby - Jagielnica, będącej odcinkiem szosy Grodków- Ziębice. Najbliższe otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią użytki rolne obrębów Sarby i Jagielno.

 

Media:

Możliwość podłączenia do sieci energii elektrycznej i sieci wodociągowej z ujęcia gminnego.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

  • Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno, w części dotyczącej wsi Sarby z przysiółkami: Sarby Górne i Głowaczów, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Przewornie nr XIV /97/04 z dnia 29 stycznia 2004 r.: RP - Tereny istniejących użytków rolnych, bez prawa zabudowy.

 

  • Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeworno, zmienionym uchwałą Rady Gminy w Przewornie nr XIV/65/07 z dnia 30 listopada 2007 r.: Tereny projektowanej zabudowy produkcyjnej.

 

Wywoławcza cena nieruchomości wynosi: 1 522 000,00 zł

(słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych)

 

 

Szczegółowy opis nieruchomości oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera ogłoszenie nr SGZ-4221-sn-2891/2012/AHC, podane do publicznej wiadomości w terminie od 21.08.2012 roku do 05.09.2012 roku w miejscach zwyczajowo przyjętych oraz na stronie internetowej www.anr.gov.plWIĘCEJ INFORMACJI:

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH OT WROCŁAW

ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

tel.: 71/ 35 63 866

e-mail: ahucal@anr.gov.pl lub na stronie: www.anr.gov.pl

 Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl