Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg ustny ograniczony na najem gruntu, składającego się z 20 stanowisk handlowych, położonych w Gubinie przy ul. Kujawskiej i Łukowej


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wynajem
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubin
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 26.10.2020

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
ogłasza
przetarg ustny ograniczony

na najem gruntu, składającego się z 20 stanowisk handlowych,
położonych w Gubinie przy ul. Kujawskiej i Łukowej,
z przeznaczeniem do prowadzenia okolicznościowej,
targowiskowej sprzedaży kwiatów naturalnych
i sztucznych, wieńców, zniczy oraz innych przedmiotów związanych
z kultem zmarłych.  


-Przedmiot przetargu - 20 stanowisk handlowych, stanowiących część działki
nr 62/6 obręb 7 i część działki nr 156/28 obręb 6 przy ul. Kujawskiej
oraz część działki nr 64/1 obręb 7 przy ul. Łukowej.
Stanowiska nr 1, 6 i 20 położone są na działce nr 156/28, stanowiska nr 7 - 19
na działce nr 62/6 a stanowiska nr 23-26 na działce nr 64/1 od wschodniej strony cmentarza.
-Ustala się wadium analogicznie jak kwota wywoławcza czynszu na dane
stanowisko, określona w pkt. 5. Wadium należy wpłacić na konto PKO BP S.A.
o/Zielona Góra nr 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747
do dnia 23 października 2020 r. a dowód wpłaty z zaznaczeniem

"przetarg ul. Kujawska" okazać komisji przetargowej. Przy wpłacie wadium

należy podać numer stanowiska, którym biorący w przetargu będzie zainteresowany.

Do każdego stanowiska należy wpłacać osobne wadium. Brak wpłaty wadium

uniemożliwia uczestnictwo w przetargu na poszczególne stanowiska.

Wyłonionemu najemcy wadium zostanie wliczone w poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu zwrot wadium nastąpi w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli wyłoniony najemca
uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 29 października 2020 r.
-Stanowiska nr 7, 8, 9, 10, 11 i 20 przeznaczone będą dla gubińskich
producentów kwiatów naturalnych, którzy zobowiązani są okazać komisji
przetargowej stosowny dokument potwierdzający prowadzenie działów
specjalnych produkcji rolnej. Dla jednego producenta przysługuje jedno
stanowisko. Gubińscy producenci kwiatów naturalnych nie mogą
uczestniczyć w przetargu na najem pozostałych stanowisk.
-Ustalenie okresu najmu ? od dnia 28.10.2020 r. do dnia  08.11.2020 r.    
-Kwota wywoławcza czynszu za powyższy okres wynosi dla poszczególnych
stanowisk:
stanowisko nr 1  o pow. 36 mkw.  -  400 zł brutto
nr 6  o pow. 48 mkw. -  600 zł brutto
nr 7  o pow. 72 mkw.  -   700 zł brutto
nr 8  o pow. 72 mkw.  -   700 zł brutto                                  
nr 9 o pow. 72 mkw.   -  700 zł brutto
nr 10 o pow. 72 mkw.  -   700  zł brutto
nr 11 o pow. 62 mkw.  -  700 zł brutto
nr 12 o pow. 57 mkw.  -   600 zł brutto
nr 13 o pow. 43 mkw.  -   400 zł brutto
nr 14 o pow. 50 mkw.  -   400  zł brutto
nr 15 o pow. 50 mkw.  -   350 zł brutto
nr 16 o pow. 25 mkw.  -   200  zł brutto
nr 17 o pow. 50 mkw.  -   300 zł brutto
nr 18 o pow. 25 mkw.  -   200 zł brutto
nr 19 o pow. 50 mkw.  -   300 zł brutto
nr 20 o pow. 60 mkw.  -   450 zł brutto
nr 23 o pow. 12,5 mkw. -  250 zł brutto       
nr 24 o pow. 12,5 mkw. -  250 zł brutto    
nr 25 o pow. 12,5 mkw. -  250 zł brutto
nr 26 o pow. 36 mkw.   -   350 zł brutto          
Minimalna kwota postąpienia wynosi 20 zł.
7. Poza terenem wyznaczonym w/wym. stanowiskami zabrania się
prowadzenia handlu na działkach nr 62/6 i 156/28 w ustalonym okresie najmu,
o którym mowa w pkt. 4, z wyłączeniem osób posiadających stosowne umowy
najmu gruntu.
8. Wyłoniony najemca zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu
gruntu w terminie do 29 października 2020 r.  

 

Przetarg odbędzie się
w dniu 26 października 2020 r. o godz. 10.00
w sali narad (pokój nr 102)
w Urzędzie Miejskim w Gubinie
przy ul. Piastowskiej 24.    

 

9. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie wyznaczonym
w § 1 zarządzenia nr 139.2018 Burmistrza Miasta Gubina z dnia
24 kwietnia 2018 r. i zarządzeniem zmieniającym nr 305.2020
z dnia 31 sierpnia 2020 r.  
Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej
do jego ogłoszenia.
10. Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Współpracy
Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24 pokój nr 104,
tel. 68-455-81-41. 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl