Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


WYKAZ nr 58/2020


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ nr  58/2020
Gubin, dn. 28.07.2020 r.  
Burmistrz Miasta Gubina
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 

 

Miejsco-wość

Ulica

Nu-mer lo-ka-lu

 

Nr dział-ki

Po-wierz-chnia dział-ki

(m2)

Nr

zarządzenia

Nr KW

Pow. użyt-ko-wa lo-kalu i pow. po-miesz-czeń przy-na-leż-nych

(m2)

Udział
w czę-ściach wsp
ól-nych nieru-chomo-ści

 

Cena lokalu mieszkal-nego (zł)

 

Wartość udziału w gruncie (zł)

 

Przeznacze-nie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

GUBIN

 

Kaliska 50

 

1

 

3

 

782

 

221.2020

z dnia

24.06.2020

 

ZG2K/00005568/3

76,80

25,50

- współ-wła-sność w udziale

 

318/1000

 

129.300,00

 

wartość udziału 16.800,00

 

Zabudowa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Kresowa 109

 

1

 

115/2

 

1155

 

218.2020

z dnia

24.06.2020

 

ZG2K/00004266/9

42,00

15,40

 

- współ-wła-sność w udziale

 

604/1000

 

46.500,00

 

wartość udziału 49.000,00

 

Zabudowa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Kujawska 30

 

4

 

30/1

 

402

 

245.2020

z dnia

07.07.2020

 

 

ZG2K/00005231/2

32,10

10,70

- współ-wła-sność w udziale

 

140/1000

 

56.200,00

 

wartość udziału 3.800,00

 

Zabudowa mieszka-niowa

 
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do sprzedaży ww. wymienione nieruchomości według przedstawionego wykazu. Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 28.07.2020 r. do dnia 18.08.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".
Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65) ustala się termin złożenia wniosku do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. 08.09.2020 r. Po upływie tego terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną podpisane umowy notarialne.  
Cena lokali  mieszkalnych nie obejmuje bonifikat przysługujących nabywcy przy wykupie oraz należnego na dzień wykupu mieszkania podatku VAT.
Nieruchomości lokalowe są obciążone tytułem prawnym do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl