Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


WYKAZ nr 56/2020


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ nr  56/2020
Gubin, dn. 27.07.2020 r.  
Burmistrz Miasta Gubina
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 

 

Miejsco-wość

Ulica

Nu-mer lo-ka-lu

 

Nr dział-ki

Po-wierz-chnia dział-ki

(m2)

Nr

zarządze-nia

Nr KW

Pow. użyt-kowa lokalu i pow. po-miesz-czeń przy-na-leż-nych

(m2)

Udział
w czę-ściach wsp
ól-nych nieru-chomo-ści

 

Cena lokalu mieszkal-nego (zł)

 

Wartość udziału w gruncie (zł)

 

Przezna-czenie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

GUBIN

 

Gen. Dąbrowskiego 18

 

1

 

52

 

610

 

220.2020

z dnia

24.06.2020

 

ZG2K/00005573/1

46,50

9,10

 

- współ-wła-sność w udziale

 

161/1000

 

69.000,00

 

wartość udziału 6.300,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Piastowska 49

 

15

 

180/8

 

308

 

224.2020

z dnia

24.06.2020

 

ZG2K/00005411/8

53,30

 

 

- współ-wła-sność w udziale

 

53/706

 

83.300,00

 

wartość udziału 1.300,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Os. Emilii Plater 12C

 

5

 

137/9

 

5582

 

226.2020

z dnia

24.06.2020

 

 

ZG2K/00011689/2

43,90

7,30

 

- współ-wła-sność w udziale

 

9/1000

 

118.200,00

 

wartość udziału 3.600,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Batalionów Chłopskich 34

 

3

 

436

 

423

 

223.2020

z dnia

24.06.2020

 

 

ZG2K/00004332/3

56,00

7,60

 

- współ-wła-sność w udziale

 

220/1000

 

110.100,00

 

wartość udziału 5.900,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Roosevelta 3A

 

13

 

14/1

 

2253

 

225.2020

z dnia

24.06.2020

 

 

ZG2K/00011670/6

56,20

3,50

 

- współ-wła-sność w udziale

13/1000

 

150.600,00

 

wartość udziału 2.600,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Królewska 11

 

1

 

249/3

 

644

 

222.2020

z dnia

24.06.2020

 

 

ZG2K/00004552/1

76,20

40,00

 

- współ-wła-sność w udziale

 

356/1000

 

124.400,00

 

wartość udziału 15.700,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Bohaterów 1

 

5

 

193

 

591

 

219.2020

z dnia

24.06.2020

 

ZG2K/00004338/5

82,90

26,10

 

- współ-wła-sność w udziale

 

260/1000

 

138.200,00

 

wartość udziału 9.800,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Kosynierów 17

 

3

 

123

 

401

 

227.2020

z dnia

24.06.2020

 

ZG2K/00004293/7

48,70

22,50

 

- współ-wła-sność w udziale

 

220/1000

 

81.200,00

 

wartość udziału 5.700,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do sprzedaży ww. wymienione nieruchomości według przedstawionego wykazu. Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 27.07.2020 r. do dnia 17.08.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".
Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65) ustala się termin złożenia wniosku do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. 07.09.2020 r. Po upływie tego terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną podpisane umowy notarialne.  
Cena lokali  mieszkalnych nie obejmuje bonifikat przysługujących nabywcy przy wykupie oraz należnego na dzień wykupu mieszkania podatku VAT.
Nieruchomości lokalowe są obciążone tytułem prawnym do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl