Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubin
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 08.10.2020

 

BURMISTRZ

 

MIASTA GUBINA

 

OGŁASZA

 

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż

nieruchomości gruntowych

z przeznaczeniem

pod budownictwo mieszkaniowe.

 

L.p.

Nr

działki

Powierzchnia (ha)

Położenie

Cena wywoławcza

(netto złotych)

Wysokość

wadium

Termin przetargów odbytych

 

Uwagi

 

1

14/1

0,1663 ha

ul. Spokojna

obręb 2

96.600,00:

 

9.660,00 zł

-

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, przy

ul. Spokojnej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Na dzień wizji nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta samosiejkami drzew iglastych i liściastych (około 80% powierzchni), posiada wykonane przyłącze wody -  hydrant oraz na terenie działki znajduje się zawór wodny. Wzdłuż granicy działki, od strony południowej, przebiega instalacja wodna i telefoniczna.

Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 14 - numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.15.2019.W z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

2

14/2

0,1849 ha

ul. Spokojna

obręb 2

 

96.800,00:

 

9.680,00 zł

-

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, przy

ul. Spokojnej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Na dzień wizji nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta samosiejkami drzew iglastych i liściastych (około 95% powierzchni) oraz na terenie działki znajduje się zawór wodny. Wzdłuż granicy działki, od strony południowej i wschodniej, przebiega instalacja wodna i telefoniczna.

Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 14 - numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.15.2019.W z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

3

14/3 i udział 1/7 części
w dz. 14/9

dz. nr 14/3  - 0,1813 ha, udział 1/7 części w dz. nr 14/9 - 0,1203 ha

ul. Morska,

Gen. Sikorskiego

obręb 7

92.400,00:

dz. nr 14/3 - 85.400,00 zł oraz wartość udziału 1/7 części w dz. 14/9 - 7.000,00 zł

9.240,00 zł

-

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta przy

ul. Morskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Gen. Sikorskiego) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 14/9. Teren działki nr 14/3 jest niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew iglastych (około 90% powierzchni).

Działka nr 14/9 przeznaczona jest na budowę drogi wewnętrznej, na dzień wizji teren niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew

i krzewów.

Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 14 - numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji

o warunkach zabudowy nr GB.6730.15.2019.W z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

4

14/4 i udział 1/7 części
w dz. 14/9

dz. nr 14/4 - 0,1734 ha, udział 1/7 części w dz. nr 14/9 - 0,1203 ha

ul. Generała Sikorskiego

obręb 7

85.900,00:

dz. nr 14/4 - 78.900,00 zł oraz wartość udziału 1/7 części w dz. 14/9 - 7.000,00 zł

8.590,00 zł

-

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta przy

ul. Morskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Gen. Sikorskiego) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 14/9. Teren działki nr 14/3 jest niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew iglastych (około 90% powierzchni). Wzdłuż granicy działki od strony wschodniej przebiega instalacja wodna i telefoniczna.

Działka nr 14/9 przeznaczona jest na budowę drogi wewnętrznej, na dzień wizji teren niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów.

Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 14 - numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji

o warunkach zabudowy nr GB.6730.15.2019.W z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

5

14/5 i udział 1/7 części
w dz. 14/9

dz. nr 14/5 - 0,1572 ha, udział 1/7 części w dz. nr 14/9 - 0,1203 ha

ul. Morska,

Gen. Sikorskiego

obręb 7

76.400,00:

dz. nr 14/5 - 69.400,00 zł oraz wartość udziału 1/7 części w dz. 14/9 - 7.000,00 zł

7.640,00 zł

-

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta przy

ul. Morskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Gen. Sikorskiego) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 14/9. Teren działki nr 14/5 jest niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew iglastych.

Działka nr 14/9 przeznaczona jest na budowę drogi wewnętrznej, na dzień wizji teren niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów.

Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 14 - numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.15.2019.W z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

6

14/6 i udział 1/7 części
w dz. 14/9

dz. nr 14/6 - 0,1477 ha, udział 1/7 części w dz. nr 14/9 - 0,1203 ha

ul. Generała Sikorskiego

obręb 7

67.500,00:

dz. nr 14/6 -  60.500,00 zł oraz wartość udziału 1/7 części w dz. 14/9 - 7.000,00 zł

6.750,00 zł

-

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta przy

ul. Generała Sikorskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Gen. Sikorskiego) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 14/9. Teren działki nr 14/6 jest niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew iglastych.

Działka nr 14/9 przeznaczona jest na budowę drogi wewnętrznej, na dzień wizji teren niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów.

Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 14 - numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.15.2019.W z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

7

14/7 i udział 1/7 części
w dz. 14/9

dz. nr 14/7 - 0,1814 ha, udział 1/7 części w dz. nr 14/9 - 0,1203 ha

ul. Morska,

Gen. Sikorskiego

obręb 7

87.100,00:

dz. nr 14/7 - 80.100,00 zł oraz wartość udziału 1/7 części w dz. 14/9 - 7.000,00 zł

8.710,00 zł

-

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta przy

ul. Morskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Gen. Sikorskiego) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 14/9. Teren działki nr 14/7 jest niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew iglastych.

Działka nr 14/9 przeznaczona jest na budowę drogi wewnętrznej, na dzień wizji teren niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów.

Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 14 - numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.15.2019.W z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

8

14/8 i udział 1/7 części
w dz. 14/9

dz. nr 14/8 - 0,1893 ha, udział 1/7 części w dz. nr 14/9 - 0,1203 ha

ul. Morska,

Gen. Sikorskiego

obręb 7

90.600,00:

dz. nr 14/8 - 83.600,00 zł oraz wartość udziału 1/7 części w dz. 14/9 - 7.000,00 zł

9.060,00 zł

-

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta przy

ul. Generała Sikorskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Gen. Sikorskiego) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 14/9. Teren działki nr 14/8 jest niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew iglastych.

Działka nr 14/9 przeznaczona jest na budowę drogi wewnętrznej, na dzień wizji teren niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów.

Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 14 - numeracja przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.15.2019.W z dnia 12.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

 

Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00008229/6.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 08.10.2020 r. o godz. 10:00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej

do dnia 05.10.2020 r. na konto

PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747

(w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek

Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem

poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona

kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.

Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium,

tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta,

z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający

w tytule wpłaty wadium.

Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada

za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości

oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych

i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości

po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem

do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia

o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości

oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.

Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu.

Istnieje ewentualność istnienia w granicach działki innych podziemnych,

niezewidencjonowanych uzbrojeń technicznych terenu.

Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie,

zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy

z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

W przypadku ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejącą

infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po dokonaniu

niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa

nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym.

Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów

i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.

Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować

go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji

uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona

własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci.

Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem

i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi.

Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu

i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów,

które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości ?

w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach

nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.

Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie.

Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu

wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym

podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.

Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym

w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia.

Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni

po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega

zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony

najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe

w całości ponosi nabywca.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej

dowód wpłaty wadium oraz:

- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika

przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku

małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności

przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich

z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne

nabycie nieruchomości,

- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość

uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)

oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport

lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie

o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując

do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących

w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca

zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca

wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości

bez zgody pozostałych wspólników,

-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki

podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość

pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej

niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru

Sądowego;

-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej

obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika

(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub

z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy

oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego

lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi

przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej

w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej

w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku

pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub

z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych,

gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);

- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.

o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć

przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.

Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia

przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg

czyni niebyłym.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.

W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem

nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności

za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę

może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi

co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu

oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach

budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział

w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem

i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65).

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490).

Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej

dla jego ogłoszenia.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca,

począwszy od dnia 25 czerwca 2020 r.

Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać

w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie,

ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558133, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych

Urzędu Miejskiego w Gubinie www.gubin.pl,

www.bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl

oraz w prasie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl