Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE GPM 18/2020


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

OGŁOSZENIE GPM   18/2020
 
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) - Burmistrz Strzelec Krajeńskich podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od 21 maja 2020 r. do 11 czerwca 2020 r.) o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie.
 
1.LOKAL MIESZKALNY NA RZECZ NAJEMCY
-lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni użytkowej 60,99 m2, położony w budynku nr 13 
w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Wyzwolenia wraz z udziałem w wysokości 53/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki numer 674/11 o powierzchni 471m2, na której posadowiony jest budynek. Działka gruntu o numerze ewidencyjnym  674/11  zabudowana jest wielorodzinnym  budynkiem mieszkalnym, wpisana jest do księgi wieczystej GW1K/00006086/6.  W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako B - tereny mieszkaniowe. Zbywany lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.  
Wartość nieruchomości lokalowej wynosi 171.000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy).
 
 Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionych prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeśli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia  2 lipca 2020 r. 
 
BURMISTRZ
STRZELEC KRAJEŃSKICH
/-/ MATEUSZ FEDER
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl