Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE GPM- 8/2020


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Kraj.
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E GPM- 8/2020
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia 7 lutego 2020r.
 
Stosownie do art.35ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2020r., poz.65.) - B U R M I S T R Z   Strzelec Krajeńskich
 
 
 
p    o    d    a    j   e
 
 
do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  13 lutego  2020r. do 5 marca 2020r.   ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia  ? na podstawie  uchwały nr XLV/358/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2013r. 
w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata : 
 
1/ na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy części działki nr 421/56  o  powierzchni  18m2 położonej przy ul.P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich - pod garażem.
 
Działka wpisana  jest w księdze wieczystej - GW1K /00016686/5
Grunty zostaną wydzierżawione  do 30 listopada  2022r.
Wysokość czynszu  - 0,60zł/m2 ( słownie złotych: 60/100 ) w stosunku miesięcznym powiększony o obowiązujący podatek VAT i podatek od nieruchomości.
 
2/  na rzecz osoby, która nabyła obiekt części działki nr 421/56  o pow. 18m2 położonej przy ul.P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich  z przeznaczeniem do wydzierżawienia pod garażem.
 
Działka wpisana jest w księdze wieczystej - GW1K /00016686/5
Grunty zostaną wydzierżawione  na okres trzech lat.
Wysokość czynszu  - 0,60zł/m2 ( słownie złotych: 60/100 ) w stosunku miesięcznym powiększony o obowiązujący podatek VAT i podatek od nieruchomości.
 
 
Wysokość czynszów ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu dzierżawnego ustalonych przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
 
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 32, II piętro) 
nr tel. 95 76 36 332.
 
 
Strzelce Kraj. 7 lutego 2020r                                              Burmistrz Strzelec Krajeńskich
 
                                                                                                           Mateusz FEDER
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl