Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 13/2020


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ NR   13/2020 
                               
Burmistrz Miasta Gubina

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej.

Lp.

Księga Wieczysta

Oznacze-nie nierucho-mości wg ewidencji

Powierz-chnia działki (ha)

Opis nierucho-mości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospoda-rowania

Nr zarządzenia

Cena nierucho-mości

/netto/

Forma zbycia i termin zagospoda-rowania nieruchomości

 

 

1

 

 

ZG2K/00004565/5

dz. nr 13/23

ul. Spokojna

obr. 2

 

0,1030 ha

 

nierucho-mość gruntowa

pod budownictwo mieszkaniowe

 

6.2019

9.01.2019 r.

 

48.600,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

2

ZG2K/00004564/8

ZG2K/00008229/6

dz. nr 13/6

ul. Morska

obr. 2

udział 1/7 części
w dz. nr 14/9

ul. Gen. Sikorskiego

obr. 2

 

dz. nr 13/6 - 0,2123 ha,
udzia
ł 1/7 części w dz. nr 14/9 - 0,1203 ha

 

nierucho-mość gruntowa

pod budownictwo mieszkaniowe

351.2019

20.11.2019 r.

96.700,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

3

ZG2K/000011750/1

dz. nr 56/7

ul. Okrężna

obr. 7

udział 1/7 części
w dz. nr 56/15

ul. Okrężna

obr. 7

 

dz. nr 56/7 - 0,0722 ha,
udzia
ł 1/7 części w dz. nr 56/15 - 0,1109 ha

 

nierucho-mość gruntowa

pod budownictwo mieszkaniowe

343.2019

20.11.2019 r.

30.700,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

4

ZG2K/000011750/1

dz. nr 56/8

ul. Okrężna

obr. 7

udział 1/7 części
w dz. nr 56/15

ul. Okrężna

obr. 7

 

dz. nr 56/8 - 0,0801 ha,
udzia
ł 1/7 części w dz. nr 56/15 - 0,1109 ha

 

nierucho-mość gruntowa

pod budownictwo mieszkaniowe

344.2019

20.11.2019 r.

34.100,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

5

ZG2K/000011750/1

dz. nr 56/9

ul. Okrężna

obr. 7

udział 1/7 części
w dz. nr 56/15

ul. Okrężna

obr. 7

 

dz. nr 56/9 - 0,1209 ha,
udzia
ł 1/7 części w dz. nr 56/15 - 0,1109 ha

 

nierucho-mość gruntowa

pod budownictwo mieszkaniowe

345.2019

20.11.2019 r.

53.400,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

6

ZG2K/000011750/1

 

dz. nr 56/10

ul. Okrężna

obr. 7

 

 

0,0963 ha,

 

nierucho-mość gruntowa

pod budownictwo mieszkaniowe

346.2019

20.11.2019 r.

42.500,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

7

ZG2K/000011750/1

dz. nr 56/11

ul. Okrężna

obr. 7

udział 1/7 części
w dz. nr 56/15

ul. Okrężna

obr. 7

 

dz. nr 56/11 - 0,1468 ha,
udzia
ł 1/7 części w dz. nr 56/15 - 0,1109 ha

 

nierucho-mość gruntowa

pod budownictwo mieszkaniowe

350.2019

20.11.2019 r.

62.500,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

8

ZG2K/000011750/1

dz. nr 56/12

ul. Okrężna

obr. 7

udział 1/7 części
w dz. nr 56/15

ul. Okrężna

obr. 7

 

dz. nr 56/12 - 0,1105 ha,
udzia
ł 1/7 części w dz. nr 56/15 - 0,1109 ha

 

nierucho-mość gruntowa

pod budownictwo mieszkaniowe

349.2019

20.11.2019 r.

47.000,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

9

ZG2K/000011750/1

dz. nr 56/13

ul. Okrężna

obr. 7

udział 1/7 części
w dz. nr 56/15

ul. Okrężna

obr. 7

 

dz. nr 56/13 - 0,0949 ha,
udzia
ł 1/7 części w dz. nr 56/15 - 0,1109 ha

 

nierucho-mość gruntowa

pod budownictwo mieszkaniowe

348.2019

20.11.2019 r.

38.300,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

10

ZG2K/000011750/1

dz. nr 56/14

ul. Okrężna

obr. 7

udział 1/7 części
w dz. nr 56/15

ul. Okrężna

obr. 7

 

dz. nr 56/14 - 0,1019 ha,
udzia
ł 1/7 części w dz. nr 56/15 - 0,1109 ha

 

nierucho-mość gruntowa

pod budownictwo mieszkaniowe

347.2019

20.11.2019 r.

45.000,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

 
Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 13.02.2020 r. do dnia 05.03.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl  oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) upływa z dniem 26.03.2020 r.
Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.                                                                                                                                                                                                                                  

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl