Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


WYKAZ nr 12/2020


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ nr  12/2020
                                                                                                                                                                      Gubin, dn. 13.02.2020 r. 
Burmistrz Miasta Gubina

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej.

Lp.

Księga Wieczysta

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji

 

Powierz-chnia działki

w m2.

Wartość udziału w gruncie

(netto zł)

Opis

nierucho-mości

Nr

zarządze-nia

Przeznacze-nie nierucho-mości
i spos
ób jej zagospoda-rowania

Cena lokalu netto

(zł)

z przynależ-nościami

Forma zbycia
i przeznacze-nie

1

ZG2K/00011208/7

 

 

Dz. nr 280/8

obręb 3

 

ul. Wojska Polskiego 14B

 

- 2437

 

- współwła-sność w udziale 17/1000

 

wartość udziału 2.400,00 zł

 

Lokal

mieszkal-ny nr 9

o pow. 49,40 m2,

piwnica 4,30 m2,

58.2020

z dnia

11.02.2020 r.

Zabudowana mieszka-niowa

127.500,00

 

Tryb przetargo-wy

 

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 13.02.2020 r. do dnia 05.03.2020 r na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl. Ponadto, informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w "Wiadomościach Gubińskich".
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65) upływa z dniem 26.03.2020 r . 
Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.    
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl