Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 3/2020


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ NR   3/2020 
                               
Burmistrz Miasta Gubina
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
 

Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nierucho-mości wg ewidencji

Powierz-chnia działki (ha)

Opis nierucho-mości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospoda-rowania

Nr zarządze-nia

Cena nierucho-mości

/netto/

Forma zbycia i termin zagospoda-rowania nierucho-mości

 

1

 

ZG2K/00012866/4

dz. nr 232/69

ul. Generała Sikorskiego

obr. 2

 

0,0394 ha

 

nierucho-mość gruntowa

poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości składającej się z działki nr 236

ZG2K/00004056/4

157/2010

3.08.2010 r.

22.200,00 zł.

 

tryb bezprzetar-gowy,

sprzedaż

2

 

 

ZG2K/00012102/1

 

dz. nr 314

obr. 5

 

0,5782

m2

 

nierucho-mość gruntowa

zabudowa

mieszkaniowo - usługowa

320.2019

30.10.2019 r.

137.200,00 zł.

 

tryb bezprzetar-gowy - zamiana na działkę nr 184 o pow. 0,4302 ha, obręb 9

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 10.01.2020 r. do dnia 31.01.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl  oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) upływa z dniem 21.02.2020 r. 
Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną zawarte akty notarialne.                                                                                                                                                                                                                                  

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl