Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii ogólnej, chorób zakaźnych, ortopedii i traumatologii narządu ruchu i pediatrii


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Zdrowie
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Wielkopolskie » Powiat koniński » Gmina Miasto Konin »
Miejscowość: Konin
Ogłaszający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 45
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 25.10.2011

Wojewódzki  Szpital Zespolony w Koninie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 45

 

ZAPRASZA

Świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w  zakresie:

chirurgii ogólnej, chorób zakaźnych, ortopedii i traumatologii narządu ruchu i pediatrii

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  w Koninie

 osobom ubezpieczonym i innym uprawnionym w szacunkowej liczbie ok. 480.000 tysięcy,

w oparciu o warunki lokalowe, aparaturę i sprzęt oraz środki transportu i łączności

posiadane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie.

 

 Konkurs rozpocznie się w dniu - 25.10.2011r., o  godz. 10.00 w świetlicy WSZ w Koninie przy ul. Szpitalnej 45.

Umowa zostanie zawarta na okres  do trzech lat.

Rozpoczęcie udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych nastąpi z dniem 1.11.2011 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, jak również z projektem Umowy, można zapoznać się od dnia 18.10.2011 r. u Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa  oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie   www.szpital-konin.pl

 

Zapraszamy do składania ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem nazwy przedmiotu konkursu, w Kancelarii WSZ w Koninie  do dnia    24.10.2011 r.

Świadczeniodawcy, udzielający świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, na dzień ukazania się ogłoszenia, zwolnieni są od składania dokumentów (zaświadczenie o wpisie do rejestru, nr regon, dyplom, prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalizacji), jeśli od poprzedniego konkursu nie nastąpiła zmiana w tych dokumentach (np. zmiana adresu gabinetu, nr wpisu, data wydania dokumentu itp.).

 

Oferty należy składać na formularzu przygotowanym przez WSZ.

W toku postępowania konkursowego /jednak przed rozstrzygnięciem konkursu/, oferent może złożyć umotywowaną skargę.  

Oferent związany jest  ofertą przez okres 21 dni od upływu terminu składania ofert.

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub części oraz przesunięcia terminów, bez podania przyczyny.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl